japonsky | Fráze - Cestování | Zdraví

Zdraví - Pohotovost

I need to go to the hospital.
病院に連れて行ってください
Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice
I feel sick.
気持ちが悪い
I need to see a doctor immediately!
今すぐ医者に診てもらいたい!
Žádost o okamžitou lékařskou péči
Help!
助けて!
Výkřik pro okamžitou lékařskou pomoc
Call an ambulance!
救急車を呼んで!
Žádost o zavolání sanitky

Zdraví - U doktora

It hurts here.
ここが痛いです
Slouží k ukázání, kde to bolí
I have a rash here.
ここに発疹があります
Slouží k ukázání, kde máte vyrážku
I have a fever.
熱があります
Slouží k informování, že máte horečku
I have a cold.
風邪を引きました
Slouží k informování, že jste nachlazení
I have a cough.
咳が出ます
Slouží k informování, že máte kašel
I am tired all the time.
いつも疲れています
Slouží k informování, že jste byli v poslední době unavení
I feel dizzy.
めまいがします
Slouží k informování, že pociťujete závratě
I don't have any appetite.
食欲がありません
Slouží k informování, že nemáte chuť na to jíst
I can't sleep at night.
お腹がすいていません
Slouží k informování, že nemůžete v noci spát
An insect bit me.
虫に刺されました
Slouží k odhadu, že za váš stav může štípnutí hmyzem
I think it's the heat.
暑さが原因だと思います
Slouží k odhadu, že za váš stav může horko
I think that I have eaten something bad.
何か変なものを食べたと思います
Slouží k odhadu, že za váš stav může něco, co jste jedli
My _[body part]_ hurts.
私の_[body part]_ が痛い
Slouží k informování, která část těla bolí
I can't move my _[body part]_.
_[body part]_を動かすことができない
Slouží k informování, která část těla je znehybněná
... head ...
...頭...
Část těla
... stomach ...
...お腹...
Část těla
... arm ...
...腕...
Část těla
... leg ...
...脚...
Část těla
... chest ...
...胸...
Část těla
... heart ...
...心臓...
Část těla
... throat ...
...喉...
Část těla
... eye ...
... 目 ...
Část těla
... back ...
... 背 ...
Část těla
... foot ...
... 足 ...
Část těla
... hand ...
...手...
Část těla
... ear ...
...耳...
Část těla
... bowels ...
...便通...
Část těla
... tooth ...
...歯...
Část těla
I have diabetes.
私は糖尿病です
Slouží k informování ohledně vaší cukrovky
I have asthma.
私は喘息持ちです
Slouží k informování ohledně vašeho astmatu
I have a heart condition.
私は心臓病です
Slouží k informování ohledně problémech se srdcem
I'm pregnant.
私は妊娠しています
Slouží k informování ohledně těhotenství
How many times a day should I take this?
一日に何回飲めばいいですか?
Slouží k informování ohledně dávkování léku
Is it contagious?
伝染性はありますか?
Otázka ohledně toho, zda se daná nemoc přenáší z člověka na člověka
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
Otázka ohledně toho, zda můžete pokračovat v určitých aktivitách i přes danou nemoc
Here are my insurance documents.
これが私の保険書類です
Slouží pro zobrazení pojistné dokumenty
I don't have health insurance.
私は保険に入っていません
Slouží k vysvětlení, že nemáte zdravotní pojištění
I need a sick note.
病気の診断書が必要です
Slouží k požádání lékaře o dokument, že jste nemocní
I feel a bit better.
少し気分が良くなりました
Slouží k informování, že se váš stav zlepšil
It has gotten worse.
状態が悪化しました
Slouží k informování, že se váš stav zhoršil
It's the same as before.
前と同じ状態です
Slouží k informování, že váš se stav nezměnil

Zdraví - Lékárna

I would like to buy some___.
___を買いたいです
Otázka ohledně koupi určitého produktu
painkillers
痛み止め薬
Lék
penicillin
ぺニシリン
Lék
aspirin
アスピリン
Lék
insulin
インシュリン
Lék
ointment
軟膏
Lék
sleeping pills
睡眠薬
Lék
sanitary pads
生理用ナプキン
Lék
disinfectant
殺菌剤
Lékařský produkt
band aids
バンドエイド
Lékařský produkt
bandages
包帯
Lékařský produkt
birth control pills
経口避妊薬
Lékařský produkt
condoms
コンドーム
Ostatní produkty
sun protection
日焼け止め
Ostatní produkty

Zdraví - Alergie

I'm allergic to ___.
私は___にアレルギーがあります
Slouží k informování o vašich alergiích
pollen
花粉
Alergie
animal hair
動物の毛
Alergie na zvířata
bee stings/wasp stings
ハチ刺され 
Alergie na hmyz
dust mites
ダニ
Alergie
mold
カビ
Alergie
latex
ラテックス
Alergie
penicillin
ペニシリン
Alergie na léky
nuts/peanuts
ナッツ/ピーナッツ
Alergie na jídlo
sesame seeds/sunflower seeds
ゴマ/ヒマワリの種
Alergie na jídlo
egg
Alergie na jídlo
seafood/fish/shellfish/shrimps
海産食品/魚/貝/えび
Alergie na jídlo
flour/wheat
小麦粉/麦
Alergie na jídlo
milk/lactose/dairy
牛乳/乳糖/乳製品
Alergie na jídlo
gluten
グルテン
Alergie na jídlo
soy
大豆
Alergie na jídlo
leguminous plants/beans/peas/corn
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
Alergie na jídlo
mushrooms
キノコ
Alergie na jídlo
fruit/kiwi/coconut
果物/キーウィ/ココナツ
Alergie na jídlo
ginger/cinnamon/coriander
生姜/シナモン/コリアンダー
Alergie na jídlo
chives/onions/garlic
チャイブ/タマネギ/ニンニク
Alergie na jídlo
alcohol
アルコール
Alergie na jídlo