esperantsky | Fráze - Cestování | Ubytování

Ubytování - Hledání

Où puis-je trouver ___ ?
Kie mi povas trovi ___?
Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování
... une chambre à louer ?
...ĉambron por lui?
Druh ubytování
... une auberge de jeunesse ?
...gastejon?
Druh ubytování
... un hôtel ?
...hotelon?
Druh ubytování
... une chambre d'hôtes ?
...liton kaj matenmanĝon?
Druh ubytování
... un camping ?
...kampadejon?
Druh ubytování
Quels sont les prix là-bas ?
Kiel estas la prezoj tie?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace

Avez-vous des chambres libres ?
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje
Combien coûte une chambre pour ___ personnes ?
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
Dotaz na cenu pokoje
Je voudrais réserver ___.
Mi ŝatus rezervi ___.
Rezervování konkrétního pokoje
... une chambre double.
... duoblan ĉambron.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
... une chambre simple.
... solan ĉambron.
Pokoj pro jednu osobu
...une chambre pour ___ personnes.
... ĉambron por ___ personoj.
Pokoj pro X lidí
... une chambre non-fumeur.
... nefumantan ĉambron.
Pokoj pro nekuřáky
Je voudrais réserver une chambre avec ___.
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením
... avec un lit double.
... duobla lito.
postel pro dva
... lits séparés.
... apartaj litoj.
jednolůžka
... un balcon.
... balkono.
... avec salle de bain.
... apuda banĉambro.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu
... vue sur l'océan.
... vido sur oceano.
Pokoj má výhled na moře
... un lit supplémentaire.
... ekstra lito.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje
Je voudrais réserver une chambre pour ___ nuit(s)/semaine(s).
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
Zarezervování pokoje na konkrétní dobu
Avez-vous des chambres pour personnes handicapées ?
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
Je suis allergique au/à la ___ [poussière/animaux]. Avez-vous des chambres spéciales disponibles ?
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím
Je peux voir la chambre d'abord ?
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním
Le petit-déjeuner est inclus ?
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani
Les serviettes/draps sont inclus(es) ?
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo
Les animaux sont-ils autorisés ?
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.
Y a-t-il un parking ?
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto
Avez-vous un coffre-fort ?
Ĉu vi havas monŝrankon?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu

Où se trouve la chambre ___ ?
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Zeptání se na směr k určitému pokoji
La clé de la chambre ___, s'il vous plaît !
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
Vyžádání klíč od svého pokoje
Y a-t-il des messages pour moi ?
Ĉu iu petis min?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl
Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ?
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
Où puis-je téléphoner ?
Kie mi povas fari telefonon?
Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon
À quelle heure est servi le petit-déjeuner ?
Kiam estas matenmanĝo servita?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně
Merci de me réveiller demain matin à ___.
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu
Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ?
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Žádost o taxi
Y a-t-il une connexion internet ici ?
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Dotaz ohledně internetového připojení
Y a-t-il de bons restaurants aux alentours que vous recommandez ?
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Ptaní se na doporučení ohledně restaurací
Pourriez-vous nettoyer ma chambre ?
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Žádost ohledně uklizení pokoje
Je ne souhaite pas que la chambre soit nettoyée dans l'immédiat.
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
Žádost o uklizení pokoje později
Pourriez-vous m'apporter un(e) autre couverture/oreiller/serviette ?
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Dotaz na další položky
Pourriez-vous faire nettoyer cela ?
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení
Je voudrais régler la note, s'il vous plaît.
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet
Nous avons passé un très bon séjour ici.
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti

Je voudrais une autre chambre.
Mi ŝatus alian ĉambron.
Žádost o jiný pokoj
Le chauffage ne fonctionne pas.
La hejtado ne funkcias.
Informování ohledně nefungujícího topení
La climatisation ne fonctionne pas.
La klimatizilo ne funkcias.
Informování ohledně nefungující klimatizace.
La chambre est très bruyante.
La ĉambro estas tre bruema.
Informování ohledně hlasitých zvuků
La chambre sent mauvais.
La ĉambro odoras malbonan.
Informování ohledně nějakého pachu.
J'avais demandé une chambre non-fumeur.
Mi petis nefumanton ĉambron.
Stížnost
J'avais demandé une chambre avec vue.
Mi petis ĉambron kun vido.
Stížnost
Ma clé ne fonctionne pas.
Mia ŝlosilo ne funkcias.
Informování, že váš klíč nepasuje
La fenêtre ne s'ouvre pas.
La fenestro ne malfermas.
Informování, že to okno se nedá otevřít
La chambre n'a pas été nettoyée.
La ĉambro ne estis purigita.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý
Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre.
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
Stížnost
Il n'y a pas d'eau chaude.
Ne estas varma akvo.
Stížnost
Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone.
Mi ne ricevis mian telefonon.
Stížnost
Vous m'avez surfacturé(e).
La fakturo estas tro ŝargita
Stížnost
Mon voisin est trop bruyant.
Mia najbaro estas tro laŭta.
Stížnost