portugalsky | Fráze - Cestování | Ubytování

Ubytování - Hledání

Kie mi povas trovi ___?
Onde eu posso encontrar ___?
Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování
...ĉambron por lui?
... um quarto para alugar?
Druh ubytování
...gastejon?
... um hostel?
Druh ubytování
...hotelon?
... um hotel?
Druh ubytování
...liton kaj matenmanĝon?
... uma cama e café da manhã?
Druh ubytování
...kampadejon?
... uma área de camping?
Druh ubytování
Kiel estas la prezoj tie?
Como são os preços por lá?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Você tem algum quarto vago?
Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
Quanto custa um quarto para ___ pessoa/pessoas?
Dotaz na cenu pokoje
Mi ŝatus rezervi ___.
Eu gostaria de reservar ____.
Rezervování konkrétního pokoje
... duoblan ĉambron.
... um quarto duplo.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
... solan ĉambron.
... um quarto para solteiro.
Pokoj pro jednu osobu
... ĉambron por ___ personoj.
... um quarto para ___ pessoa/pessoas.
Pokoj pro X lidí
... nefumantan ĉambron.
... um quarto para não fumante.
Pokoj pro nekuřáky
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Eu gostaria de reservar um quarto com ___.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením
... duobla lito.
... um quarto com duas camas de solteiro.
postel pro dva
... apartaj litoj.
... camas separadas.
jednolůžka
... balkono.
... sacada.
... apuda banĉambro.
... um banheiro contíguo.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu
... vido sur oceano.
... com vista para o oceano.
Pokoj má výhled na moře
... ekstra lito.
... uma cama extra.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
Eu gostaria de reservar um quarto para ___ noite(s)/semana(s).
Zarezervování pokoje na konkrétní dobu
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Você possui quarto especial para pessoas com deficiência?
Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
Eu sou alérgico a ___[poeira/pelos de animal]. Você tem algum quarto disponível?
Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Posso ver o quarto primeiro?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
O café da manhã está incluido?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Toalhas e lençois de cama estão inclusos?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Animais de estimação são permitidos?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Você tem espaço para garagem ou estacionamento?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto
Ĉu vi havas monŝrankon?
Você tem armários com cadeado/chave?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Onde eu encontro o quarto número ____?
Zeptání se na směr k určitému pokoji
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
A chave para o quarto número ___, por favor.
Vyžádání klíč od svého pokoje
Ĉu iu petis min?
Alguém perguntou por mim?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Onde eu posso me inscrever para a excursão?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
Kie mi povas fari telefonon?
Onde eu posso fazer uma ligação?
Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon
Kiam estas matenmanĝo servita?
Quando o café da manhã é servido?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Por favor, me acorde amanhã às ___.
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Você poderia chamar um taxi, por favor?
Žádost o taxi
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Posso usar a internet aqui?
Dotaz ohledně internetového připojení
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Você recomenda algum restaurante bom aqui perto?
Ptaní se na doporučení ohledně restaurací
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Você poderia limpar meu quarto?
Žádost ohledně uklizení pokoje
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
Eu não quero que o quarto seja limpo agora.
Žádost o uklizení pokoje později
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Você poderia trazer outra coberta/travesseiro/toalha?
Dotaz na další položky
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Você poderia levar isto para a lavanderia para que seja limpo?
Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Eu gostaria de fazer o check out, por favor.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
Nós gostamos muito da nossa estadia aqui.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti

Mi ŝatus alian ĉambron.
Eu gostaria de um quarto diferente.
Žádost o jiný pokoj
La hejtado ne funkcias.
O aquecimento não funciona.
Informování ohledně nefungujícího topení
La klimatizilo ne funkcias.
O ar-condicionado não funciona.
Informování ohledně nefungující klimatizace.
La ĉambro estas tre bruema.
O quarto é muito barulhento.
Informování ohledně hlasitých zvuků
La ĉambro odoras malbonan.
O quarto cheira mal.
Informování ohledně nějakého pachu.
Mi petis nefumanton ĉambron.
Eu pedi um quarto para não fumantes.
Stížnost
Mi petis ĉambron kun vido.
Eu pedi um quarto com vista para fora.
Stížnost
Mia ŝlosilo ne funkcias.
Minha chave não funciona.
Informování, že váš klíč nepasuje
La fenestro ne malfermas.
A janela não abre.
Informování, že to okno se nedá otevřít
La ĉambro ne estis purigita.
O quarto não foi limpo.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto.
Stížnost
Ne estas varma akvo.
Não tem água quente.
Stížnost
Mi ne ricevis mian telefonon.
Eu não recebi a ligação que deveria me acordar.
Stížnost
La fakturo estas tro ŝargita
Esta conta tem cobranças em excesso.
Stížnost
Mia najbaro estas tro laŭta.
Meu vizinho é muito barulhento.
Stížnost