nizozemsky | Fráze - Cestování | Ubytování

Ubytování - Hledání

Kie mi povas trovi ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování
...ĉambron por lui?
... een kamer te huur?
Druh ubytování
...gastejon?
... een hostel?
Druh ubytování
...hotelon?
... een hotel?
Druh ubytování
...liton kaj matenmanĝon?
... een bed-and-breakfast?
Druh ubytování
...kampadejon?
... een camping?
Druh ubytování
Kiel estas la prezoj tie?
Hoe zijn de prijzen daar?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Heeft u kamers beschikbaar?
Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?
Dotaz na cenu pokoje
Mi ŝatus rezervi ___.
Ik wil graag ___ boeken.
Rezervování konkrétního pokoje
... duoblan ĉambron.
... een tweepersoonskamer.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
... solan ĉambron.
... een eenpersoonskamer.
Pokoj pro jednu osobu
... ĉambron por ___ personoj.
... een kamer voor ___ personen.
Pokoj pro X lidí
... nefumantan ĉambron.
... een niet-roken kamer.
Pokoj pro nekuřáky
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Ik wil graag een kamer boeken met ___.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením
... duobla lito.
... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
postel pro dva
... apartaj litoj.
... aparte bedden.
jednolůžka
... balkono.
... een balkon.
... apuda banĉambro.
... een eigen badkamer.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu
... vido sur oceano.
... zeezicht.
Pokoj má výhled na moře
... ekstra lito.
... een extra bed.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
Ik wil graag een kamer boeken voor ___ nacht(en)/we(e)k(en).
Zarezervování pokoje na konkrétní dobu
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?
Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?
Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Kan ik de kamer bekijken?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Is ontbijt inbegrepen?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Zijn huisdieren toegestaan?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto
Ĉu vi havas monŝrankon?
Heeft u kluisjes?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?
Zeptání se na směr k určitému pokoji
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
Vyžádání klíč od svého pokoje
Ĉu iu petis min?
Heeft er iemand naar me gevraagd?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Waar kan ik me voor de excursie opgeven?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
Kie mi povas fari telefonon?
Waar kan ik bellen?
Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon
Kiam estas matenmanĝo servita?
Wanneer vindt het ontbijt plaats?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Wek me morgen alstublieft om ___.
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Kunt u een taxi bellen alstublieft?
Žádost o taxi
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Kan ik hier het internet gebruiken?
Dotaz ohledně internetového připojení
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?
Ptaní se na doporučení ohledně restaurací
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?
Žádost ohledně uklizení pokoje
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.
Žádost o uklizení pokoje později
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek brengen?
Dotaz na další položky
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te wassen?
Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Ik wil graag uitchecken.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
We hebben het hier erg naar onze zin gehad.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti

Mi ŝatus alian ĉambron.
Ik wil graag een andere kamer.
Žádost o jiný pokoj
La hejtado ne funkcias.
De verwarming werkt niet.
Informování ohledně nefungujícího topení
La klimatizilo ne funkcias.
De airco werkt niet.
Informování ohledně nefungující klimatizace.
La ĉambro estas tre bruema.
De kamer heeft veel geluidsoverlast.
Informování ohledně hlasitých zvuků
La ĉambro odoras malbonan.
De kamer ruikt vies.
Informování ohledně nějakého pachu.
Mi petis nefumanton ĉambron.
Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
Stížnost
Mi petis ĉambron kun vido.
Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
Stížnost
Mia ŝlosilo ne funkcias.
Mijn sleutel werkt niet.
Informování, že váš klíč nepasuje
La fenestro ne malfermas.
Het raam opent niet.
Informování, že to okno se nedá otevřít
La ĉambro ne estis purigita.
Het raam is niet schoongemaakt.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.
Stížnost
Ne estas varma akvo.
Er is geen warm water.
Stížnost
Mi ne ricevis mian telefonon.
Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.
Stížnost
La fakturo estas tro ŝargita
De rekening is te hoog.
Stížnost
Mia najbaro estas tro laŭta.
Mijn buurman is te luidruchtig.
Stížnost