německy | Fráze - Cestování | Ubytování

Ubytování - Hledání

Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování
...ĉambron por lui?
... ein Zimmer zu vermieten?
Druh ubytování
...gastejon?
... ein Hostel?
Druh ubytování
...hotelon?
... ein Hotel?
Druh ubytování
...liton kaj matenmanĝon?
... eine Frühstückspension?
Druh ubytování
...kampadejon?
... ein Campingplatz
Druh ubytování
Kiel estas la prezoj tie?
Wie sind die Preise da so?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Sind irgendwelche Zimmer frei?
Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
Wieviel kostet ein Zimmer für ___ Personen?
Dotaz na cenu pokoje
Mi ŝatus rezervi ___.
Ich würde gern ___ buchen.
Rezervování konkrétního pokoje
... duoblan ĉambron.
... ein Doppelzimmer.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
... solan ĉambron.
... ein Einzelzimmer.
Pokoj pro jednu osobu
... ĉambron por ___ personoj.
... ein Zimmer für ___ Personen.
Pokoj pro X lidí
... nefumantan ĉambron.
... ein Nichtraucher-Zimmer.
Pokoj pro nekuřáky
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Ich würde gern ein Zimmer mit ___ buchen.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením
... duobla lito.
... ein Doppelbett
postel pro dva
... apartaj litoj.
... getrennte Betten
jednolůžka
... balkono.
... ein Balkon
... apuda banĉambro.
... ein angrenzendes Badezimmer.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu
... vido sur oceano.
... mit Meerblick.
Pokoj má výhled na moře
... ekstra lito.
... ein weiteres Bett.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
Ich würde gern ein Zimmer für ___ Nacht/Nächte/Woche(n) buchen.
Zarezervování pokoje na konkrétní dobu
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Haben Sie spezielle Zimmer für Menschen mit Behinderung?
Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
Ich bin allergiesch gegen ___ [Staub/Tierhaare]. Sind spezielle Zimmer frei?
Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Kann ich das Zimmer vorher sehen?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Ist Frühstück inklusive?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Sind Handtücher/Ist Bettwäsche im Preis inbegriffen?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Sind Tiere erlaubt?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Haben Sie eine Garage/einen Parkplatz?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto
Ĉu vi havas monŝrankon?
Haben Sie einen Safe?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Wo kann ich Zimmer Nummer ___ finden?
Zeptání se na směr k určitému pokoji
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
Der Schlüssel zum Zimmer ___, bitte!
Vyžádání klíč od svého pokoje
Ĉu iu petis min?
Hat jemand nach mir gefragt?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Wo kann ich mich für den Ausflug anmelden?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
Kie mi povas fari telefonon?
Wo kann ich telefonieren?
Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon
Kiam estas matenmanĝo servita?
Um wieviel Uhr gibt es Frühstück?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Können Sie mich bitte um ___ aufwecken?
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Können Sie bitte ein Taxi rufen?
Žádost o taxi
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Kann das Internet hier benutzen?
Dotaz ohledně internetového připojení
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Können Sie gute Restaurants in der Nähe empfehlen?
Ptaní se na doporučení ohledně restaurací
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Könnten Sie bitte mein Zimmer säubern?
Žádost ohledně uklizení pokoje
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
Ich möchte nicht, dass das Zimmer jetzt sauber gemacht wird.
Žádost o uklizení pokoje později
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Könnten Sie mir bitte noch ein(e) Decke/Kissen/Handtuch bringen?
Dotaz na další položky
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Könnten Sie das bitte zur Waschküche zum Reinigen bringen?
Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Ich würde gern auschecken, bitte.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
We haben unseren Aufenthalt hier sehr genossen.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti

Mi ŝatus alian ĉambron.
Ich hätte gern ein anderes Zimmer.
Žádost o jiný pokoj
La hejtado ne funkcias.
Die Heizung funktioniert nicht.
Informování ohledně nefungujícího topení
La klimatizilo ne funkcias.
Die Klimaanlage funktioniert nicht.
Informování ohledně nefungující klimatizace.
La ĉambro estas tre bruema.
Das Zimmer ist sehr laut.
Informování ohledně hlasitých zvuků
La ĉambro odoras malbonan.
Das Zimmer riecht komisch.
Informování ohledně nějakého pachu.
Mi petis nefumanton ĉambron.
Ich habe um ein Nichtraucherzimmer gebeten.
Stížnost
Mi petis ĉambron kun vido.
Ich habe um ein Zimmer mit Ausblick gebeten.
Stížnost
Mia ŝlosilo ne funkcias.
Der Schlüssel funktioniert nicht.
Informování, že váš klíč nepasuje
La fenestro ne malfermas.
Das Fenster lässt sich nicht öffnen.
Informování, že to okno se nedá otevřít
La ĉambro ne estis purigita.
Das Zimmer wurde nicht sauber gemacht.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
Es sind Mäuse/Ratten/Ungeziefer in meinem Zimmer.
Stížnost
Ne estas varma akvo.
Es gibt kein heißes Wasser.
Stížnost
Mi ne ricevis mian telefonon.
Ich habe keinen Weckruf bekommen.
Stížnost
La fakturo estas tro ŝargita
Mir wurde zu viel berechnet.
Stížnost
Mia najbaro estas tro laŭta.
Mein Nachbar ist zu laut.
Stížnost