čínsky | Fráze - Cestování | Ubytování

Ubytování - Hledání

Kie mi povas trovi ___?
我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování
...ĉambron por lui?
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Druh ubytování
...gastejon?
…旅社?(…lǚshè?)
Druh ubytování
...hotelon?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
Druh ubytování
...liton kaj matenmanĝon?
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Druh ubytování
...kampadejon?
…露营区?(…lùyíng qū?)
Druh ubytování
Kiel estas la prezoj tie?
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Dotaz na cenu pokoje
Mi ŝatus rezervi ___.
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Rezervování konkrétního pokoje
... duoblan ĉambron.
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
... solan ĉambron.
…单人间。(…dān rénjiān.)
Pokoj pro jednu osobu
... ĉambron por ___ personoj.
…__人间。(…__ rénjiān.)
Pokoj pro X lidí
... nefumantan ĉambron.
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Pokoj pro nekuřáky
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením
... duobla lito.
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
postel pro dva
... apartaj litoj.
...单人床。(... dān rén chuáng.)
jednolůžka
... balkono.
…阳台。(…yángtái.)
... apuda banĉambro.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu
... vido sur oceano.
...海景。(... hǎijǐng.)
Pokoj má výhled na moře
... ekstra lito.
...加床。(... jiā chuáng.)
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Zarezervování pokoje na konkrétní dobu
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto
Ĉu vi havas monŝrankon?
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Zeptání se na směr k určitému pokoji
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Vyžádání klíč od svého pokoje
Ĉu iu petis min?
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
Kie mi povas fari telefonon?
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon
Kiam estas matenmanĝo servita?
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Žádost o taxi
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Dotaz ohledně internetového připojení
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Ptaní se na doporučení ohledně restaurací
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Žádost ohledně uklizení pokoje
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Žádost o uklizení pokoje později
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Dotaz na další položky
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti

Mi ŝatus alian ĉambron.
我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Žádost o jiný pokoj
La hejtado ne funkcias.
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Informování ohledně nefungujícího topení
La klimatizilo ne funkcias.
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Informování ohledně nefungující klimatizace.
La ĉambro estas tre bruema.
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Informování ohledně hlasitých zvuků
La ĉambro odoras malbonan.
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Informování ohledně nějakého pachu.
Mi petis nefumanton ĉambron.
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Stížnost
Mi petis ĉambron kun vido.
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Stížnost
Mia ŝlosilo ne funkcias.
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Informování, že váš klíč nepasuje
La fenestro ne malfermas.
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Informování, že to okno se nedá otevřít
La ĉambro ne estis purigita.
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Stížnost
Ne estas varma akvo.
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Stížnost
Mi ne ricevis mian telefonon.
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Stížnost
La fakturo estas tro ŝargita
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Stížnost
Mia najbaro estas tro laŭta.
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Stížnost