anglicky | Fráze - Cestování | Ubytování

Ubytování - Hledání

Kie mi povas trovi ___?
Where can I find ___?
Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování
...ĉambron por lui?
... a room to rent?
Druh ubytování
...gastejon?
... a hostel?
Druh ubytování
...hotelon?
... a hotel?
Druh ubytování
...liton kaj matenmanĝon?
... a bed and breakfast?
Druh ubytování
...kampadejon?
... a camping site?
Druh ubytování
Kiel estas la prezoj tie?
What are the prices like there?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Do you have any rooms available?
Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
How much is a room for ___ people?
Dotaz na cenu pokoje
Mi ŝatus rezervi ___.
I would like to book ___.
Rezervování konkrétního pokoje
... duoblan ĉambron.
... a double room.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
... solan ĉambron.
... a single room.
Pokoj pro jednu osobu
... ĉambron por ___ personoj.
... a room for ___ people.
Pokoj pro X lidí
... nefumantan ĉambron.
... a non-smoking room.
Pokoj pro nekuřáky
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
I would like to book a room with ___.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením
... duobla lito.
... a double bed.
postel pro dva
... apartaj litoj.
... separate beds.
jednolůžka
... balkono.
... a balcony.
... apuda banĉambro.
... an adjoining bathroom.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu
... vido sur oceano.
... an ocean view.
Pokoj má výhled na moře
... ekstra lito.
... an extra bed.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
Zarezervování pokoje na konkrétní dobu
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Do you have any special rooms for handicapped people?
Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
May I see the room first?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Is breakfast included?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Are towels/bed linen included?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Are pets allowed?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Do you have a parking garage/lot?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto
Ĉu vi havas monŝrankon?
Do you have safety lockers/a safe?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Where can I find room number ___?
Zeptání se na směr k určitému pokoji
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
The key for room number___, please!
Vyžádání klíč od svého pokoje
Ĉu iu petis min?
Has anyone asked for me?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Where can I sign up for the excursion?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
Kie mi povas fari telefonon?
Where can I make a call?
Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon
Kiam estas matenmanĝo servita?
When is breakfast served?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Please wake me up tomorrow at___.
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Could you call a taxi, please?
Žádost o taxi
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Can I use the internet here?
Dotaz ohledně internetového připojení
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Would you recommend any good restaurants nearby?
Ptaní se na doporučení ohledně restaurací
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Would you please clean my room?
Žádost ohledně uklizení pokoje
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
I don't want the room to be cleaned right now.
Žádost o uklizení pokoje později
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
Dotaz na další položky
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
I would like to check out, please.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
We really enjoyed our stay here.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti

Mi ŝatus alian ĉambron.
I would like a different room.
Žádost o jiný pokoj
La hejtado ne funkcias.
The heating does not work.
Informování ohledně nefungujícího topení
La klimatizilo ne funkcias.
The air conditioning does not work.
Informování ohledně nefungující klimatizace.
La ĉambro estas tre bruema.
The room is very noisy.
Informování ohledně hlasitých zvuků
La ĉambro odoras malbonan.
The room smells bad.
Informování ohledně nějakého pachu.
Mi petis nefumanton ĉambron.
I requested a non-smoking room.
Stížnost
Mi petis ĉambron kun vido.
I requested a room with a view.
Stížnost
Mia ŝlosilo ne funkcias.
My key does not work.
Informování, že váš klíč nepasuje
La fenestro ne malfermas.
The window does not open.
Informování, že to okno se nedá otevřít
La ĉambro ne estis purigita.
The room has not been cleaned.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
There are mice / rats / bugs in the room.
Stížnost
Ne estas varma akvo.
There is no hot water.
Stížnost
Mi ne ricevis mian telefonon.
I did not receive my wake-up call.
Stížnost
La fakturo estas tro ŝargita
The bill is overcharged.
Stížnost
Mia najbaro estas tro laŭta.
My neighbour is too loud.
Stížnost