esperantsky | Fráze - Cestování | Ubytování

Ubytování - Hledání

Where can I find ___?
Kie mi povas trovi ___?
Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování
... a room to rent?
...ĉambron por lui?
Druh ubytování
... a hostel?
...gastejon?
Druh ubytování
... a hotel?
...hotelon?
Druh ubytování
... a bed and breakfast?
...liton kaj matenmanĝon?
Druh ubytování
... a camping site?
...kampadejon?
Druh ubytování
What are the prices like there?
Kiel estas la prezoj tie?
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace

Do you have any rooms available?
Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje
How much is a room for ___ people?
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
Dotaz na cenu pokoje
I would like to book ___.
Mi ŝatus rezervi ___.
Rezervování konkrétního pokoje
... a double room.
... duoblan ĉambron.
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
... a single room.
... solan ĉambron.
Pokoj pro jednu osobu
... a room for ___ people.
... ĉambron por ___ personoj.
Pokoj pro X lidí
... a non-smoking room.
... nefumantan ĉambron.
Pokoj pro nekuřáky
I would like to book a room with ___.
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením
... a double bed.
... duobla lito.
postel pro dva
... separate beds.
... apartaj litoj.
jednolůžka
... a balcony.
... balkono.
... an adjoining bathroom.
... apuda banĉambro.
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu
... an ocean view.
... vido sur oceano.
Pokoj má výhled na moře
... an extra bed.
... ekstra lito.
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
Zarezervování pokoje na konkrétní dobu
Do you have any special rooms for handicapped people?
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím
May I see the room first?
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním
Is breakfast included?
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani
Are towels/bed linen included?
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo
Are pets allowed?
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.
Do you have a parking garage/lot?
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto
Do you have safety lockers/a safe?
Ĉu vi havas monŝrankon?
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu

Where can I find room number ___?
Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Zeptání se na směr k určitému pokoji
The key for room number___, please!
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
Vyžádání klíč od svého pokoje
Has anyone asked for me?
Ĉu iu petis min?
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl
Where can I sign up for the excursion?
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
Where can I make a call?
Kie mi povas fari telefonon?
Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon
When is breakfast served?
Kiam estas matenmanĝo servita?
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně
Please wake me up tomorrow at___.
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu
Could you call a taxi, please?
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Žádost o taxi
Can I use the internet here?
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Dotaz ohledně internetového připojení
Would you recommend any good restaurants nearby?
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Ptaní se na doporučení ohledně restaurací
Would you please clean my room?
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Žádost ohledně uklizení pokoje
I don't want the room to be cleaned right now.
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
Žádost o uklizení pokoje později
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Dotaz na další položky
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení
I would like to check out, please.
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet
We really enjoyed our stay here.
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti

I would like a different room.
Mi ŝatus alian ĉambron.
Žádost o jiný pokoj
The heating does not work.
La hejtado ne funkcias.
Informování ohledně nefungujícího topení
The air conditioning does not work.
La klimatizilo ne funkcias.
Informování ohledně nefungující klimatizace.
The room is very noisy.
La ĉambro estas tre bruema.
Informování ohledně hlasitých zvuků
The room smells bad.
La ĉambro odoras malbonan.
Informování ohledně nějakého pachu.
I requested a non-smoking room.
Mi petis nefumanton ĉambron.
Stížnost
I requested a room with a view.
Mi petis ĉambron kun vido.
Stížnost
My key does not work.
Mia ŝlosilo ne funkcias.
Informování, že váš klíč nepasuje
The window does not open.
La fenestro ne malfermas.
Informování, že to okno se nedá otevřít
The room has not been cleaned.
La ĉambro ne estis purigita.
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý
There are mice / rats / bugs in the room.
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
Stížnost
There is no hot water.
Ne estas varma akvo.
Stížnost
I did not receive my wake-up call.
Mi ne ricevis mian telefonon.
Stížnost
The bill is overcharged.
La fakturo estas tro ŝargita
Stížnost
My neighbour is too loud.
Mia najbaro estas tro laŭta.
Stížnost