čínsky | Fráze - Cestování | Ubytování

Ubytování - Hledání

Where can I find ___?
我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování
... a room to rent?
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Druh ubytování
... a hostel?
…旅社?(…lǚshè?)
Druh ubytování
... a hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
Druh ubytování
... a bed and breakfast?
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Druh ubytování
... a camping site?
…露营区?(…lùyíng qū?)
Druh ubytování
What are the prices like there?
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Dotazování ohledně ceny

Ubytování - Rezervace

Do you have any rooms available?
您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Dotaz, jestli dané zařízení má volné pokoje
How much is a room for ___ people?
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Dotaz na cenu pokoje
I would like to book ___.
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Rezervování konkrétního pokoje
... a double room.
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Pokoj pro 2 lidi s jednou postelí
... a single room.
…单人间。(…dān rénjiān.)
Pokoj pro jednu osobu
... a room for ___ people.
…__人间。(…__ rénjiān.)
Pokoj pro X lidí
... a non-smoking room.
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Pokoj pro nekuřáky
I would like to book a room with ___.
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Zeptání se na pokoj s dalším vybavením
... a double bed.
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
postel pro dva
... separate beds.
...单人床。(... dān rén chuáng.)
jednolůžka
... a balcony.
…阳台。(…yángtái.)
... an adjoining bathroom.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
Pokoj obsahuje vlastní koupelnu
... an ocean view.
...海景。(... hǎijǐng.)
Pokoj má výhled na moře
... an extra bed.
...加床。(... jiā chuáng.)
Používá se k zeptání na přistýlku do hotelového pokoje
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Zarezervování pokoje na konkrétní dobu
Do you have any special rooms for handicapped people?
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Zeptání se na speciální pokoj pro postižené
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Zeptání se ohledně speciálního pokoje kvůli alergiím
May I see the room first?
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Slouží k zeptání, zda můžete nejdříve vidět daný pokoj před rezervováním
Is breakfast included?
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Zeptání se, zda cena obsahuje snídani
Are towels/bed linen included?
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Slouží k zeptání se, zda cena obsahuje ručníky a ložní prádlo
Are pets allowed?
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Používá se k zeptání, zda jsou domácí zvířata v daném zařízení povolena.
Do you have a parking garage/lot?
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Dotazování, kde můžete zaparkovat auto
Do you have safety lockers/a safe?
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Dotazování, kde můžu uschovat cennosti.

Ubytování - Během pobytu

Where can I find room number ___?
如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Zeptání se na směr k určitému pokoji
The key for room number___, please!
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Vyžádání klíč od svého pokoje
Has anyone asked for me?
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Dotaz, zda mě někdo během mé nepřítomnosti nesháněl
Where can I sign up for the excursion?
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Zeptání se na to, kde si můžu zaregistrovat na exkurzi
Where can I make a call?
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Dotaz, kde se nachází telefonní budka/veřejnosti dostupný telefon
When is breakfast served?
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Dotazovaní, v jakých časech se servíruje snídaně
Please wake me up tomorrow at___.
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Požadování telefonátu, který vás probudí v danou dobu
Could you call a taxi, please?
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Žádost o taxi
Can I use the internet here?
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Dotaz ohledně internetového připojení
Would you recommend any good restaurants nearby?
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Ptaní se na doporučení ohledně restaurací
Would you please clean my room?
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Žádost ohledně uklizení pokoje
I don't want the room to be cleaned right now.
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Žádost o uklizení pokoje později
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Dotaz na další položky
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Žádost ohledně vyprání tvého konkrétního kusu oblečení
I would like to check out, please.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Informování, že odhlašujete z hotelu a chcete zaplatit účet
We really enjoyed our stay here.
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Pochlebování hotelu během odhlašování

Ubytování - Stížnosti

I would like a different room.
我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Žádost o jiný pokoj
The heating does not work.
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Informování ohledně nefungujícího topení
The air conditioning does not work.
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Informování ohledně nefungující klimatizace.
The room is very noisy.
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Informování ohledně hlasitých zvuků
The room smells bad.
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Informování ohledně nějakého pachu.
I requested a non-smoking room.
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Stížnost
I requested a room with a view.
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Stížnost
My key does not work.
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Informování, že váš klíč nepasuje
The window does not open.
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Informování, že to okno se nedá otevřít
The room has not been cleaned.
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Informování personálu, že pokoj je stále špinavý
There are mice / rats / bugs in the room.
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Stížnost
There is no hot water.
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Stížnost
I did not receive my wake-up call.
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Stížnost
The bill is overcharged.
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Stížnost
My neighbour is too loud.
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Stížnost