esperantsky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
Un tavolo per _[numero di persone]_.
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Používá se pro vyžádání stolu.
Accettate carte di credito?
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Avete piatti vegetariani?
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Avete piatti kosher?
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Avete piatti islamici?
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Mi porta il menù?
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Zeptání na menu
Scusi. Vorremmo ordinare.
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Cosa ci consiglia dal menù?
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Avete una specialità della casa?
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
C'è una specialità locale?
Ĉu estas loka fako?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Non mangio ____. C'è ____ qui?
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Io prendo _[piatto]_.
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Objednání konkrétního pokrmu
Vorremmo ordinare degli antipasti.
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Objednání předkrmů
insalata
salaton
pokrm
zuppa
supon
pokrm
carne
karnon
jídlo
maiale
porkaĵon
druh masa
manzo
bovaĵon
druh masa
pollo
kokidon
druh masa
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
frutti di mare
marmanĝaĵon
jídlo
pesce
fiŝon
jídlo
pasta
pastaĵon
pokrm
sale
salon
pepe
pipron
senape
mustardon
ketchup
keĉupon
pane
panon
burro
buteron
Vorrei il bis!
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Otázka na doplnění pití
Grazie, sono a posto.
Dankon, tio sufiĉas.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Vorremmo ordinare il dolce.
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Objednání dezertu
Vorrei un ___.
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Objednání dezertu
gelato
gelaton
dezert
torta
kukon
dezert
cioccolato
ĉokoladon
dezert
biscotti
keksojn
dezert
Buon appetito!
Ĝuu vian manĝon!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Prendo ___.
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Objednání nápojů
un'acqua frizzante
karbonatan akvon
nápoj
un'acqua naturale
akvon sen gaso
nápoj
una birra
bieron
nápoj
una bottiglia di vino
botelon da vino
nápoj
un caffè
kafon
nápoj
un tè
teon
nápoj
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Il conto, per favore.
Ni volus pagi, bonvolu.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Vorremo conti separati.
Ni ŝatus pagi aparte.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
Pago io per tutto.
Mi pagos ĉion.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Offro io per il pranzo/la cena.
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Puoi tenere la mancia.
Konservu la moneton.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
Il cibo era delizioso!
La manĝaĵo estis bongusta!
Kompliment ohledně jídla
I miei complimenti allo chef!
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

E' freddo.
Mia manĝo estas malvarma.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Non è abbastanza cotto.
Tiu ne estas konvene kuirita.
Čas vaření byl příliš krátký
E' troppo cotto.
Tiu estas tro kuirita.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Il vino è andato a male.
Tiu vino estas korkita.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Questa bibita non è fredda.
Tiu trinkaĵo estas varma.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Questa bibita ha un sapore strano.
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Manca un piatto.
Unu pladon mankas.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
E' sporco.
Tiu ne estas pura.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

C'è/ci sono ____ qui?
Ĉu estas ___ en ĉi?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Può prepararlo senza ______?
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
noci/arachidi
nuksoj/arakidoj
Alergie na jídlo
sesamo/semi di girasole
sezamosemoj/sunfloro
Alergie na jídlo
uova
ovo
Alergie na jídlo
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Alergie na jídlo
farina/frumento
faruno/greno
Alergie na jídlo
latte/lattosio/latticini
lakto/laktozo/laktejo
Alergie na jídlo
glutine
gluteno
Alergie na jídlo
soia
sojo
Alergie na jídlo
leguminose/fagioli/piselli/mais
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Alergie na jídlo
funghi
fungoj
Alergie na jídlo
frutta/kiwi/cocco
fruktoj/kivo/kokoso
Alergie na jídlo
erba cipollina/cipolle/aglio
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Alergie na jídlo
alcol
alkoholo
Alergie na jídlo