čínsky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Používá se pro vytvoření rezervace.
Un tavolo per _[numero di persone]_.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Používá se pro vyžádání stolu.
Accettate carte di credito?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Avete piatti vegetariani?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Avete piatti kosher?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Avete piatti islamici?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Otázka na to, zda mají halal jídla
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Mi porta il menù?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Zeptání na menu
Scusi. Vorremmo ordinare.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Cosa ci consiglia dal menù?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Avete una specialità della casa?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
C'è una specialità locale?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Non mangio ____. C'è ____ qui?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Io prendo _[piatto]_.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Objednání konkrétního pokrmu
Vorremmo ordinare degli antipasti.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Objednání předkrmů
insalata
沙拉(shālā)
pokrm
zuppa
汤(tāng)
pokrm
carne
肉(ròu)
jídlo
maiale
猪肉(zhūròu)
druh masa
manzo
牛肉(niúròu)
druh masa
pollo
鸡肉(jīròu)
druh masa
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
frutti di mare
海鲜(hǎixiān)
jídlo
pesce
鱼(yú)
jídlo
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
pokrm
sale
盐(yán)
pepe
胡椒(hújiāo)
senape
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
pane
面包(miànbāo)
burro
黄油(huángyóu)
Vorrei il bis!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Otázka na doplnění pití
Grazie, sono a posto.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Vorremmo ordinare il dolce.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Objednání dezertu
Vorrei un ___.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Objednání dezertu
gelato
冰淇淋(bīngqílín)
dezert
torta
蛋糕(dàngāo)
dezert
cioccolato
巧克力(qiǎokèlì)
dezert
biscotti
饼干(bǐnggān)
dezert
Buon appetito!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Prendo ___.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Objednání nápojů
un'acqua frizzante
带气的水(dài qì de shuǐ)
nápoj
un'acqua naturale
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
nápoj
una birra
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
nápoj
una bottiglia di vino
一瓶酒(yī píng jiǔ)
nápoj
un caffè
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
nápoj
un tè
一杯茶(yībēi chá)
nápoj
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Il conto, per favore.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Vorremo conti separati.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
Pago io per tutto.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Offro io per il pranzo/la cena.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Puoi tenere la mancia.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
Il cibo era delizioso!
太美味了!(tài měiwèile!)
Kompliment ohledně jídla
I miei complimenti allo chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

E' freddo.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Non è abbastanza cotto.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Čas vaření byl příliš krátký
E' troppo cotto.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Il vino è andato a male.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Questa bibita non è fredda.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Questa bibita ha un sapore strano.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Manca un piatto.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
E' sporco.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

C'è/ci sono ____ qui?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Può prepararlo senza ______?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
noci/arachidi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Alergie na jídlo
sesamo/semi di girasole
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Alergie na jídlo
uova
鸡蛋(jīdàn)
Alergie na jídlo
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alergie na jídlo
farina/frumento
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Alergie na jídlo
latte/lattosio/latticini
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Alergie na jídlo
glutine
面筋(miànjīn)
Alergie na jídlo
soia
豆类(dòu lèi)
Alergie na jídlo
leguminose/fagioli/piselli/mais
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Alergie na jídlo
funghi
蘑菇(mógū)
Alergie na jídlo
frutta/kiwi/cocco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Alergie na jídlo
erba cipollina/cipolle/aglio
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Alergie na jídlo
alcol
酒精(jiǔjīng)
Alergie na jídlo