esperantsky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Používá se pro vyžádání stolu.
Acceptez-vous le paiement par carte ?
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Avez-vous un menu végétarien ?
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Servez-vous de la nourriture casher ?
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Servez-vous de la nourriture halal ?
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Zeptání na menu
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Que recommandez-vous ?
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Y a-t-il une spécialité de la région ?
Ĉu estas loka fako?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Objednání konkrétního pokrmu
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Objednání předkrmů
salade
salaton
pokrm
soupe
supon
pokrm
viande
karnon
jídlo
porc
porkaĵon
druh masa
bœuf
bovaĵon
druh masa
poulet
kokidon
druh masa
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
fruits de mer
marmanĝaĵon
jídlo
poisson
fiŝon
jídlo
pâtes
pastaĵon
pokrm
sel
salon
poivre
pipron
moutarde
mustardon
ketchup
keĉupon
pain
panon
beurre
buteron
La même chose, s'il vous plaît !
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Otázka na doplnění pití
Merci, ça ira.
Dankon, tio sufiĉas.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Objednání dezertu
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Objednání dezertu
glace
gelaton
dezert
gâteau
kukon
dezert
chocolat
ĉokoladon
dezert
cookies
keksojn
dezert
Bon appétit !
Ĝuu vian manĝon!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Objednání nápojů
une eau gazeuse
karbonatan akvon
nápoj
une eau plate
akvon sen gaso
nápoj
une bière
bieron
nápoj
une bouteille de vin
botelon da vino
nápoj
un café
kafon
nápoj
un thé
teon
nápoj
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
Ni volus pagi, bonvolu.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Nous voulons payer séparément.
Ni ŝatus pagi aparte.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
C'est pour moi.
Mi pagos ĉion.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Je vous invite à déjeuner/dîner.
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Gardez la monnaie.
Konservu la moneton.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
Le repas était délicieux !
La manĝaĵo estis bongusta!
Kompliment ohledně jídla
Mes compliments au chef !
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

Mon plat est froid.
Mia manĝo estas malvarma.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Ce n'est pas assez cuit.
Tiu ne estas konvene kuirita.
Čas vaření byl příliš krátký
C'est trop cuit.
Tiu estas tro kuirita.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Le vin est bouchonné.
Tiu vino estas korkita.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Cette boisson n'est pas fraîche.
Tiu trinkaĵo estas varma.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Ma boisson a un goût bizarre.
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Il manque un plat.
Unu pladon mankas.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
Ce n'est pas propre.
Tiu ne estas pura.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
Ĉu estas ___ en ĉi?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
noix/cacahuètes
nuksoj/arakidoj
Alergie na jídlo
graines de sésame/graines de tournesol
sezamosemoj/sunfloro
Alergie na jídlo
œuf
ovo
Alergie na jídlo
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Alergie na jídlo
farine/blé
faruno/greno
Alergie na jídlo
lait/lactose/produits laitiers
lakto/laktozo/laktejo
Alergie na jídlo
gluten
gluteno
Alergie na jídlo
soja
sojo
Alergie na jídlo
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Alergie na jídlo
champignons
fungoj
Alergie na jídlo
fruits/kiwis/noix de coco
fruktoj/kivo/kokoso
Alergie na jídlo
ciboulette/oignons/ail
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Alergie na jídlo
alcool
alkoholo
Alergie na jídlo