česky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
Stůl pro _[počet osob]_, prosím.
Používá se pro vyžádání stolu.
Acceptez-vous le paiement par carte ?
Přijímáte kreditní karty?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Avez-vous un menu végétarien ?
Nabízíte také vegetariánské pokrmy?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Servez-vous de la nourriture casher ?
Nabízíte košer pokrmy?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Servez-vous de la nourriture halal ?
Nabízíte halal pokrmy?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
Poskytujete TV vysílání sportů? Rádi bychom se dívali na ___.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
Mohu vidět menu, prosím?
Zeptání na menu
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Que recommandez-vous ?
Co nám můžete doporučit?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
Máte nějakou specialitu?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Y a-t-il une spécialité de la région ?
Máte nějakou místní specialitu?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo sacharidy?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím.
Objednání konkrétního pokrmu
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím.
Objednání předkrmů
salade
salát
pokrm
soupe
polévka
pokrm
viande
maso
jídlo
porc
vepřové
druh masa
bœuf
hovězí
druh masa
poulet
kuřecí
druh masa
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
Chtěla bych maso mírně/středně/dobře propečené.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
fruits de mer
mořské plody
jídlo
poisson
ryba
jídlo
pâtes
těstoviny
pokrm
sel
sůl
poivre
pepř
moutarde
hořčice
ketchup
kečup
pain
chleba
beurre
máslo
La même chose, s'il vous plaît !
Chtěl(a) bych dolít, prosím!
Otázka na doplnění pití
Merci, ça ira.
Děkuji, to stačí.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
Chtěli bychom si objednat desert, prosím.
Objednání dezertu
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
Chtěla bych si objednat ___, prosím.
Objednání dezertu
glace
zmrzlina
dezert
gâteau
dort
dezert
chocolat
čokoláda
dezert
cookies
sušenky
dezert
Bon appétit !
Dobrou chuť!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
Chtěla bych _[nápoj]_, prosím.
Objednání nápojů
une eau gazeuse
voda s bublinkami
nápoj
une eau plate
voda bez bublinek
nápoj
une bière
pivo
nápoj
une bouteille de vin
láhev vína
nápoj
un café
káva
nápoj
un thé
čaj
nápoj
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
Zaplatíme, prosím.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Nous voulons payer séparément.
Chtěli bychom platit zvlášť.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
C'est pour moi.
Budu platit za všechno.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Je vous invite à déjeuner/dîner.
Zvu tě na oběd/večeři.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Gardez la monnaie.
To je dobré.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
Le repas était délicieux !
To jídlo bylo vynikající!
Kompliment ohledně jídla
Mes compliments au chef !
Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

Mon plat est froid.
Moje jídlo je studené.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Ce n'est pas assez cuit.
Tohle není dodělané/pořádně uvařené.
Čas vaření byl příliš krátký
C'est trop cuit.
Je to převařené.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
Tohle jsem si neobjednal(a), objednala jsem si ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Le vin est bouchonné.
Toto víno má pachuť korku.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
Objednali jsme si před více než třiceti minutami.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Cette boisson n'est pas fraîche.
Tento nápoj není studený.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Ma boisson a un goût bizarre.
Můj nápoj chutná divně.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Il manque un plat.
Jedno jídlo chybí.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
Ce n'est pas propre.
Tohle není moc čisté.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
Je v tom ___?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
Můžete prosím připravit to jídlo bez ____?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
Mám alergie. Jestli dostanu alergickou reakci, moje léky naleznete v mém baťohu/mé kapse.
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
noix/cacahuètes
ořechy/arašídy
Alergie na jídlo
graines de sésame/graines de tournesol
sezamová semínka/slunečnicová semínka
Alergie na jídlo
œuf
vejce
Alergie na jídlo
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
mořské plody/ryba/mušle/krevety
Alergie na jídlo
farine/blé
mouka/pšenice
Alergie na jídlo
lait/lactose/produits laitiers
mléko/laktóza/mléčné výrobky
Alergie na jídlo
gluten
lepek
Alergie na jídlo
soja
sója
Alergie na jídlo
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice
Alergie na jídlo
champignons
houby
Alergie na jídlo
fruits/kiwis/noix de coco
ovoce/kiwi/kokos
Alergie na jídlo
ciboulette/oignons/ail
pažitka/cibule/česnek
Alergie na jídlo
alcool
alkohol
Alergie na jídlo