anglicky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
A table for _[number of people]_, please.
Používá se pro vyžádání stolu.
Acceptez-vous le paiement par carte ?
Do you accept credit cards?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Avez-vous un menu végétarien ?
Do you offer vegetarian food?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Servez-vous de la nourriture casher ?
Do you offer kosher food?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Servez-vous de la nourriture halal ?
Do you offer halal food?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
May I see the menu, please?
Zeptání na menu
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
Excuse me. We would like to order, please.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Que recommandez-vous ?
What can you recommend on the menu?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
Is there a house specialty?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Y a-t-il une spécialité de la région ?
Is there a local specialty?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
I would like to order _[dish]_, please.
Objednání konkrétního pokrmu
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
We would like to order appetizers, please.
Objednání předkrmů
salade
salad
pokrm
soupe
soup
pokrm
viande
meat
jídlo
porc
pork
druh masa
bœuf
beef
druh masa
poulet
chicken
druh masa
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
I would like my meat rare/medium/well done.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
fruits de mer
seafood
jídlo
poisson
fish
jídlo
pâtes
pasta
pokrm
sel
salt
poivre
pepper
moutarde
mustard
ketchup
ketchup
pain
bread
beurre
butter
La même chose, s'il vous plaît !
I would like a refill, please!
Otázka na doplnění pití
Merci, ça ira.
Thank you, that's enough.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
We would like to order some dessert, please.
Objednání dezertu
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
I would like to have ___, please.
Objednání dezertu
glace
ice cream
dezert
gâteau
cake
dezert
chocolat
chocolate
dezert
cookies
cookies
dezert
Bon appétit !
Enjoy your meal!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
I would like to have _[beverage]_, please.
Objednání nápojů
une eau gazeuse
a sparkling water
nápoj
une eau plate
a still water
nápoj
une bière
a beer
nápoj
une bouteille de vin
a bottle of wine
nápoj
un café
a coffee
nápoj
un thé
a tea
nápoj
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
We would like to pay, please.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Nous voulons payer séparément.
We would like to pay separately.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
C'est pour moi.
I will pay for everything.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Je vous invite à déjeuner/dîner.
I am treating you to lunch/dinner.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Gardez la monnaie.
Keep the change.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
Le repas était délicieux !
The food was delicious!
Kompliment ohledně jídla
Mes compliments au chef !
Give my compliments to the chef!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

Mon plat est froid.
My food is cold.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Ce n'est pas assez cuit.
This is not properly cooked.
Čas vaření byl příliš krátký
C'est trop cuit.
This is overcooked.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
I did not order this, I ordered ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Le vin est bouchonné.
This wine has corked.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
We ordered more than thirty minutes ago.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Cette boisson n'est pas fraîche.
This drink is not cold.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Ma boisson a un goût bizarre.
My drink tastes strange.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
I ordered my drink without ice.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Il manque un plat.
There's one dish missing.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
Ce n'est pas propre.
This is not clean.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
Is/are there___in this?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
Could you please prepare the dish without ____?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
noix/cacahuètes
nuts/peanuts
Alergie na jídlo
graines de sésame/graines de tournesol
sesame seeds/sunflower seeds
Alergie na jídlo
œuf
egg
Alergie na jídlo
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
seafood/fish/shellfish/shrimps
Alergie na jídlo
farine/blé
flour/wheat
Alergie na jídlo
lait/lactose/produits laitiers
milk/lactose/dairy
Alergie na jídlo
gluten
gluten
Alergie na jídlo
soja
soy
Alergie na jídlo
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
leguminous plants/beans/peas/corn
Alergie na jídlo
champignons
mushrooms
Alergie na jídlo
fruits/kiwis/noix de coco
fruit/kiwi/coconut
Alergie na jídlo
ciboulette/oignons/ail
chives/onions/garlic
Alergie na jídlo
alcool
alcohol
Alergie na jídlo