španělsky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
Používá se pro vyžádání stolu.
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
¿Aceptan tarjetas de crédito?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
¿Tienen comida vegetariana?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
¿Tienen platillos kosher?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
¿Tienen alimentos halal?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido _______.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
¿Puedo ver el menú?
Zeptání na menu
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Kion vi rekomendas sur la menuo?
¿Qué nos puede recomendar?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
¿Cuál es la especialidad de la casa?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Ĉu estas loka fako?
¿Tienen alguna especialidad local?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene _________?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o carbohidratos?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
No como________. ¿Este platillo contiene algo de __________?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
Objednání konkrétního pokrmu
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
Objednání předkrmů
salaton
ensalada
pokrm
supon
sopa
pokrm
karnon
carne
jídlo
porkaĵon
carne de cerdo
druh masa
bovaĵon
carne de res
druh masa
kokidon
pollo
druh masa
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
marmanĝaĵon
mariscos
jídlo
fiŝon
pescado
jídlo
pastaĵon
pasta
pokrm
salon
sal
pipron
pimienta
mustardon
mostaza
keĉupon
catsup
panon
pan
buteron
mantequilla
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
¡Quisiera una más por favor!
Otázka na doplnění pití
Dankon, tio sufiĉas.
Es suficiente, gracias.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Nos gustaría ordenar un postre.
Objednání dezertu
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Quisiera un/una ___, por favor.
Objednání dezertu
gelaton
helado
dezert
kukon
pastel/torta
dezert
ĉokoladon
chocolate
dezert
keksojn
galletas
dezert
Ĝuu vian manĝon!
¡Provecho!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.
Objednání nápojů
karbonatan akvon
agua mineral
nápoj
akvon sen gaso
agua simple
nápoj
bieron
una cerveza
nápoj
botelon da vino
una botella de vino
nápoj
kafon
un café
nápoj
teon
un té
nápoj
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Ni volus pagi, bonvolu.
Nos gustaría pagar la cuenta.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Ni ŝatus pagi aparte.
Nos gustaría dividir la cuenta.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
Mi pagos ĉion.
Yo pago todo.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Te invito a comer/cenar.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Konservu la moneton.
Quédese con el cambio.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
La manĝaĵo estis bongusta!
¡La comida estuvo deliciosa!
Kompliment ohledně jídla
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
¡Mis felicitaciones al chef!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

Mia manĝo estas malvarma.
Mi comida está fría.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Tiu ne estas konvene kuirita.
Esto no está bien cocido.
Čas vaření byl příliš krátký
Tiu estas tro kuirita.
Esto está demasiado cocido/a.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Yo no ordené esto, yo pedí____.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Tiu vino estas korkita.
Éste vino ya ha sido descorchado.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Ordenamos hace más de media hora.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Tiu trinkaĵo estas varma.
La bebida no está fría.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Mi bebida sabe raro.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Ordené mi bebida sin hielo.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Unu pladon mankas.
Hace falta un platillo.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
Tiu ne estas pura.
Ésto no está limpio.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Ĉu estas ___ en ĉi?
¿Èste platillo contiene________?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
¿Podrían preparar el platillo sin _____?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas se encuentran en mi bolsa/bolsillo.
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
nuksoj/arakidoj
nueces/cacahuates
Alergie na jídlo
sezamosemoj/sunfloro
semillas de girasol/ajonjolí
Alergie na jídlo
ovo
huevo
Alergie na jídlo
mariskoj/fiŝo/salikokoj
mariscos/pescado/camarones
Alergie na jídlo
faruno/greno
harina/trigo
Alergie na jídlo
lakto/laktozo/laktejo
leche/lácteos
Alergie na jídlo
gluteno
gluten
Alergie na jídlo
sojo
soya
Alergie na jídlo
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Alergie na jídlo
fungoj
hongos
Alergie na jídlo
fruktoj/kivo/kokoso
fruta/kiwi/coco
Alergie na jídlo
cebolletaoj/cepoj/ajlo
cebollín/cebollas/ajo
Alergie na jídlo
alkoholo
alcohol
Alergie na jídlo