hindsky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Používá se pro vyžádání stolu.
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Zeptání na menu
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Ĉu estas loka fako?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Objednání konkrétního pokrmu
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Objednání předkrmů
salaton
pokrm
supon
pokrm
karnon
jídlo
porkaĵon
druh masa
bovaĵon
druh masa
kokidon
druh masa
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
marmanĝaĵon
jídlo
fiŝon
jídlo
pastaĵon
pokrm
salon
pipron
mustardon
keĉupon
panon
buteron
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Otázka na doplnění pití
Dankon, tio sufiĉas.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Objednání dezertu
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Objednání dezertu
gelaton
dezert
kukon
dezert
ĉokoladon
dezert
keksojn
dezert
Ĝuu vian manĝon!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Objednání nápojů
karbonatan akvon
nápoj
akvon sen gaso
nápoj
bieron
nápoj
botelon da vino
nápoj
kafon
nápoj
teon
nápoj
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Ni volus pagi, bonvolu.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Ni ŝatus pagi aparte.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
Mi pagos ĉion.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Konservu la moneton.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
La manĝaĵo estis bongusta!
Kompliment ohledně jídla
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

Mia manĝo estas malvarma.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Tiu ne estas konvene kuirita.
Čas vaření byl příliš krátký
Tiu estas tro kuirita.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Tiu vino estas korkita.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Tiu trinkaĵo estas varma.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Unu pladon mankas.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
Tiu ne estas pura.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Ĉu estas ___ en ĉi?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
nuksoj/arakidoj
Alergie na jídlo
sezamosemoj/sunfloro
Alergie na jídlo
ovo
Alergie na jídlo
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Alergie na jídlo
faruno/greno
Alergie na jídlo
lakto/laktozo/laktejo
Alergie na jídlo
gluteno
Alergie na jídlo
sojo
Alergie na jídlo
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Alergie na jídlo
fungoj
Alergie na jídlo
fruktoj/kivo/kokoso
Alergie na jídlo
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Alergie na jídlo
alkoholo
Alergie na jídlo