česky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Stůl pro _[počet osob]_, prosím.
Používá se pro vyžádání stolu.
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Přijímáte kreditní karty?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Nabízíte také vegetariánské pokrmy?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Nabízíte košer pokrmy?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Nabízíte halal pokrmy?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Poskytujete TV vysílání sportů? Rádi bychom se dívali na ___.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Mohu vidět menu, prosím?
Zeptání na menu
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Co nám můžete doporučit?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Máte nějakou specialitu?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Ĉu estas loka fako?
Máte nějakou místní specialitu?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo sacharidy?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím.
Objednání konkrétního pokrmu
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím.
Objednání předkrmů
salaton
salát
pokrm
supon
polévka
pokrm
karnon
maso
jídlo
porkaĵon
vepřové
druh masa
bovaĵon
hovězí
druh masa
kokidon
kuřecí
druh masa
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Chtěla bych maso mírně/středně/dobře propečené.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
marmanĝaĵon
mořské plody
jídlo
fiŝon
ryba
jídlo
pastaĵon
těstoviny
pokrm
salon
sůl
pipron
pepř
mustardon
hořčice
keĉupon
kečup
panon
chleba
buteron
máslo
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Chtěl(a) bych dolít, prosím!
Otázka na doplnění pití
Dankon, tio sufiĉas.
Děkuji, to stačí.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Chtěli bychom si objednat desert, prosím.
Objednání dezertu
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Chtěla bych si objednat ___, prosím.
Objednání dezertu
gelaton
zmrzlina
dezert
kukon
dort
dezert
ĉokoladon
čokoláda
dezert
keksojn
sušenky
dezert
Ĝuu vian manĝon!
Dobrou chuť!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Chtěla bych _[nápoj]_, prosím.
Objednání nápojů
karbonatan akvon
voda s bublinkami
nápoj
akvon sen gaso
voda bez bublinek
nápoj
bieron
pivo
nápoj
botelon da vino
láhev vína
nápoj
kafon
káva
nápoj
teon
čaj
nápoj
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Ni volus pagi, bonvolu.
Zaplatíme, prosím.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Ni ŝatus pagi aparte.
Chtěli bychom platit zvlášť.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
Mi pagos ĉion.
Budu platit za všechno.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Zvu tě na oběd/večeři.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Konservu la moneton.
To je dobré.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
La manĝaĵo estis bongusta!
To jídlo bylo vynikající!
Kompliment ohledně jídla
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

Mia manĝo estas malvarma.
Moje jídlo je studené.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Tiu ne estas konvene kuirita.
Tohle není dodělané/pořádně uvařené.
Čas vaření byl příliš krátký
Tiu estas tro kuirita.
Je to převařené.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Tohle jsem si neobjednal(a), objednala jsem si ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Tiu vino estas korkita.
Toto víno má pachuť korku.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Objednali jsme si před více než třiceti minutami.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Tiu trinkaĵo estas varma.
Tento nápoj není studený.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Můj nápoj chutná divně.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Unu pladon mankas.
Jedno jídlo chybí.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
Tiu ne estas pura.
Tohle není moc čisté.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Ĉu estas ___ en ĉi?
Je v tom ___?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Můžete prosím připravit to jídlo bez ____?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Mám alergie. Jestli dostanu alergickou reakci, moje léky naleznete v mém baťohu/mé kapse.
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
nuksoj/arakidoj
ořechy/arašídy
Alergie na jídlo
sezamosemoj/sunfloro
sezamová semínka/slunečnicová semínka
Alergie na jídlo
ovo
vejce
Alergie na jídlo
mariskoj/fiŝo/salikokoj
mořské plody/ryba/mušle/krevety
Alergie na jídlo
faruno/greno
mouka/pšenice
Alergie na jídlo
lakto/laktozo/laktejo
mléko/laktóza/mléčné výrobky
Alergie na jídlo
gluteno
lepek
Alergie na jídlo
sojo
sója
Alergie na jídlo
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice
Alergie na jídlo
fungoj
houby
Alergie na jídlo
fruktoj/kivo/kokoso
ovoce/kiwi/kokos
Alergie na jídlo
cebolletaoj/cepoj/ajlo
pažitka/cibule/česnek
Alergie na jídlo
alkoholo
alkohol
Alergie na jídlo