italsky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Un tavolo per _[numero di persone]_.
Používá se pro vyžádání stolu.
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Accettate carte di credito?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Avete piatti vegetariani?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Avete piatti kosher?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Avete piatti islamici?
Otázka na to, zda mají halal jídla
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Mi porta il menù?
Zeptání na menu
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Scusi. Vorremmo ordinare.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Cosa ci consiglia dal menù?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Avete una specialità della casa?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
C'è una specialità locale?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Non mangio ____. C'è ____ qui?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Io prendo _[piatto]_.
Objednání konkrétního pokrmu
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vorremmo ordinare degli antipasti.
Objednání předkrmů
沙拉(shālā)
insalata
pokrm
汤(tāng)
zuppa
pokrm
肉(ròu)
carne
jídlo
猪肉(zhūròu)
maiale
druh masa
牛肉(niúròu)
manzo
druh masa
鸡肉(jīròu)
pollo
druh masa
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
海鲜(hǎixiān)
frutti di mare
jídlo
鱼(yú)
pesce
jídlo
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
pokrm
盐(yán)
sale
胡椒(hújiāo)
pepe
芥末(jièmò)
senape
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
pane
黄油(huángyóu)
burro
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Vorrei il bis!
Otázka na doplnění pití
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Grazie, sono a posto.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vorremmo ordinare il dolce.
Objednání dezertu
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Vorrei un ___.
Objednání dezertu
冰淇淋(bīngqílín)
gelato
dezert
蛋糕(dàngāo)
torta
dezert
巧克力(qiǎokèlì)
cioccolato
dezert
饼干(bǐnggān)
biscotti
dezert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Buon appetito!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Prendo ___.
Objednání nápojů
带气的水(dài qì de shuǐ)
un'acqua frizzante
nápoj
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
un'acqua naturale
nápoj
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
una birra
nápoj
一瓶酒(yī píng jiǔ)
una bottiglia di vino
nápoj
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
un caffè
nápoj
一杯茶(yībēi chá)
un tè
nápoj
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Il conto, per favore.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Vorremo conti separati.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Pago io per tutto.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Offro io per il pranzo/la cena.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Puoi tenere la mancia.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
太美味了!(tài měiwèile!)
Il cibo era delizioso!
Kompliment ohledně jídla
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
I miei complimenti allo chef!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
E' freddo.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Non è abbastanza cotto.
Čas vaření byl příliš krátký
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
E' troppo cotto.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Il vino è andato a male.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Questa bibita non è fredda.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Questa bibita ha un sapore strano.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Manca un piatto.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
E' sporco.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
C'è/ci sono ____ qui?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Può prepararlo senza ______?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noci/arachidi
Alergie na jídlo
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamo/semi di girasole
Alergie na jídlo
鸡蛋(jīdàn)
uova
Alergie na jídlo
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Alergie na jídlo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farina/frumento
Alergie na jídlo
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
latte/lattosio/latticini
Alergie na jídlo
面筋(miànjīn)
glutine
Alergie na jídlo
豆类(dòu lèi)
soia
Alergie na jídlo
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminose/fagioli/piselli/mais
Alergie na jídlo
蘑菇(mógū)
funghi
Alergie na jídlo
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frutta/kiwi/cocco
Alergie na jídlo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
erba cipollina/cipolle/aglio
Alergie na jídlo
酒精(jiǔjīng)
alcol
Alergie na jídlo