esperantsky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_.
Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
Stůl pro _[počet osob]_, prosím.
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Používá se pro vyžádání stolu.
Přijímáte kreditní karty?
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Nabízíte také vegetariánské pokrmy?
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Nabízíte košer pokrmy?
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Nabízíte halal pokrmy?
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Poskytujete TV vysílání sportů? Rádi bychom se dívali na ___.
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Mohu vidět menu, prosím?
Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Zeptání na menu
Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím.
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Co nám můžete doporučit?
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Máte nějakou specialitu?
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Máte nějakou místní specialitu?
Ĉu estas loka fako?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____?
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo sacharidy?
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle?
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím.
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Objednání konkrétního pokrmu
Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím.
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Objednání předkrmů
salát
salaton
pokrm
polévka
supon
pokrm
maso
karnon
jídlo
vepřové
porkaĵon
druh masa
hovězí
bovaĵon
druh masa
kuřecí
kokidon
druh masa
Chtěla bych maso mírně/středně/dobře propečené.
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
mořské plody
marmanĝaĵon
jídlo
ryba
fiŝon
jídlo
těstoviny
pastaĵon
pokrm
sůl
salon
pepř
pipron
hořčice
mustardon
kečup
keĉupon
chleba
panon
máslo
buteron
Chtěl(a) bych dolít, prosím!
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Otázka na doplnění pití
Děkuji, to stačí.
Dankon, tio sufiĉas.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Chtěli bychom si objednat desert, prosím.
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Objednání dezertu
Chtěla bych si objednat ___, prosím.
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Objednání dezertu
zmrzlina
gelaton
dezert
dort
kukon
dezert
čokoláda
ĉokoladon
dezert
sušenky
keksojn
dezert
Dobrou chuť!
Ĝuu vian manĝon!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Chtěla bych _[nápoj]_, prosím.
Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Objednání nápojů
voda s bublinkami
karbonatan akvon
nápoj
voda bez bublinek
akvon sen gaso
nápoj
pivo
bieron
nápoj
láhev vína
botelon da vino
nápoj
káva
kafon
nápoj
čaj
teon
nápoj
Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji?
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Zaplatíme, prosím.
Ni volus pagi, bonvolu.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Chtěli bychom platit zvlášť.
Ni ŝatus pagi aparte.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
Budu platit za všechno.
Mi pagos ĉion.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Zvu tě na oběd/večeři.
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
To je dobré.
Konservu la moneton.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
To jídlo bylo vynikající!
La manĝaĵo estis bongusta!
Kompliment ohledně jídla
Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající!
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

Moje jídlo je studené.
Mia manĝo estas malvarma.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Tohle není dodělané/pořádně uvařené.
Tiu ne estas konvene kuirita.
Čas vaření byl příliš krátký
Je to převařené.
Tiu estas tro kuirita.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Tohle jsem si neobjednal(a), objednala jsem si ___.
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Toto víno má pachuť korku.
Tiu vino estas korkita.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Objednali jsme si před více než třiceti minutami.
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Tento nápoj není studený.
Tiu trinkaĵo estas varma.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Můj nápoj chutná divně.
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu.
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Jedno jídlo chybí.
Unu pladon mankas.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
Tohle není moc čisté.
Tiu ne estas pura.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Je v tom ___?
Ĉu estas ___ en ĉi?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Můžete prosím připravit to jídlo bez ____?
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Mám alergie. Jestli dostanu alergickou reakci, moje léky naleznete v mém baťohu/mé kapse.
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
ořechy/arašídy
nuksoj/arakidoj
Alergie na jídlo
sezamová semínka/slunečnicová semínka
sezamosemoj/sunfloro
Alergie na jídlo
vejce
ovo
Alergie na jídlo
mořské plody/ryba/mušle/krevety
mariskoj/fiŝo/salikokoj
Alergie na jídlo
mouka/pšenice
faruno/greno
Alergie na jídlo
mléko/laktóza/mléčné výrobky
lakto/laktozo/laktejo
Alergie na jídlo
lepek
gluteno
Alergie na jídlo
sója
sojo
Alergie na jídlo
luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
Alergie na jídlo
houby
fungoj
Alergie na jídlo
ovoce/kiwi/kokos
fruktoj/kivo/kokoso
Alergie na jídlo
pažitka/cibule/česnek
cebolletaoj/cepoj/ajlo
Alergie na jídlo
alkohol
alkoholo
Alergie na jídlo