čínsky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Používá se pro vytvoření rezervace.
Stůl pro _[počet osob]_, prosím.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Používá se pro vyžádání stolu.
Přijímáte kreditní karty?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Nabízíte také vegetariánské pokrmy?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Nabízíte košer pokrmy?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Nabízíte halal pokrmy?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Otázka na to, zda mají halal jídla
Poskytujete TV vysílání sportů? Rádi bychom se dívali na ___.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

Mohu vidět menu, prosím?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Zeptání na menu
Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
Co nám můžete doporučit?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Máte nějakou specialitu?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Máte nějakou místní specialitu?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo sacharidy?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Objednání konkrétního pokrmu
Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Objednání předkrmů
salát
沙拉(shālā)
pokrm
polévka
汤(tāng)
pokrm
maso
肉(ròu)
jídlo
vepřové
猪肉(zhūròu)
druh masa
hovězí
牛肉(niúròu)
druh masa
kuřecí
鸡肉(jīròu)
druh masa
Chtěla bych maso mírně/středně/dobře propečené.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
mořské plody
海鲜(hǎixiān)
jídlo
ryba
鱼(yú)
jídlo
těstoviny
意大利面(yìdàlì miàn)
pokrm
sůl
盐(yán)
pepř
胡椒(hújiāo)
hořčice
芥末(jièmò)
kečup
番茄酱(fānqié jiàng)
chleba
面包(miànbāo)
máslo
黄油(huángyóu)
Chtěl(a) bych dolít, prosím!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Otázka na doplnění pití
Děkuji, to stačí.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
Chtěli bychom si objednat desert, prosím.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Objednání dezertu
Chtěla bych si objednat ___, prosím.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Objednání dezertu
zmrzlina
冰淇淋(bīngqílín)
dezert
dort
蛋糕(dàngāo)
dezert
čokoláda
巧克力(qiǎokèlì)
dezert
sušenky
饼干(bǐnggān)
dezert
Dobrou chuť!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

Chtěla bych _[nápoj]_, prosím.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Objednání nápojů
voda s bublinkami
带气的水(dài qì de shuǐ)
nápoj
voda bez bublinek
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
nápoj
pivo
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
nápoj
láhev vína
一瓶酒(yī píng jiǔ)
nápoj
káva
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
nápoj
čaj
一杯茶(yībēi chá)
nápoj
Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

Zaplatíme, prosím.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Používá se k vyjádření, že chcete platit
Chtěli bychom platit zvlášť.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
Budu platit za všechno.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
Zvu tě na oběd/večeři.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
To je dobré.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
To jídlo bylo vynikající!
太美味了!(tài měiwèile!)
Kompliment ohledně jídla
Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

Moje jídlo je studené.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
Tohle není dodělané/pořádně uvařené.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Čas vaření byl příliš krátký
Je to převařené.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Čas vaření byl příliš dlouhý.
Tohle jsem si neobjednal(a), objednala jsem si ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
Toto víno má pachuť korku.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
Objednali jsme si před více než třiceti minutami.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
Tento nápoj není studený.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
Můj nápoj chutná divně.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
Jedno jídlo chybí.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
Tohle není moc čisté.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Je v tom ___?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Můžete prosím připravit to jídlo bez ____?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
Mám alergie. Jestli dostanu alergickou reakci, moje léky naleznete v mém baťohu/mé kapse.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
ořechy/arašídy
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Alergie na jídlo
sezamová semínka/slunečnicová semínka
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Alergie na jídlo
vejce
鸡蛋(jīdàn)
Alergie na jídlo
mořské plody/ryba/mušle/krevety
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alergie na jídlo
mouka/pšenice
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Alergie na jídlo
mléko/laktóza/mléčné výrobky
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Alergie na jídlo
lepek
面筋(miànjīn)
Alergie na jídlo
sója
豆类(dòu lèi)
Alergie na jídlo
luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Alergie na jídlo
houby
蘑菇(mógū)
Alergie na jídlo
ovoce/kiwi/kokos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Alergie na jídlo
pažitka/cibule/česnek
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Alergie na jídlo
alkohol
酒精(jiǔjīng)
Alergie na jídlo