francouzsky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
A table for _[number of people]_, please.
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
Používá se pro vyžádání stolu.
Do you accept credit cards?
Acceptez-vous le paiement par carte ?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Do you offer vegetarian food?
Avez-vous un menu végétarien ?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Do you offer kosher food?
Servez-vous de la nourriture casher ?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Do you offer halal food?
Servez-vous de la nourriture halal ?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

May I see the menu, please?
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
Zeptání na menu
Excuse me. We would like to order, please.
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
What can you recommend on the menu?
Que recommandez-vous ?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Is there a house specialty?
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Is there a local specialty?
Y a-t-il une spécialité de la région ?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
I would like to order _[dish]_, please.
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
Objednání konkrétního pokrmu
We would like to order appetizers, please.
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
Objednání předkrmů
salad
salade
pokrm
soup
soupe
pokrm
meat
viande
jídlo
pork
porc
druh masa
beef
bœuf
druh masa
chicken
poulet
druh masa
I would like my meat rare/medium/well done.
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
seafood
fruits de mer
jídlo
fish
poisson
jídlo
pasta
pâtes
pokrm
salt
sel
pepper
poivre
mustard
moutarde
ketchup
ketchup
bread
pain
butter
beurre
I would like a refill, please!
La même chose, s'il vous plaît !
Otázka na doplnění pití
Thank you, that's enough.
Merci, ça ira.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
We would like to order some dessert, please.
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
Objednání dezertu
I would like to have ___, please.
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
Objednání dezertu
ice cream
glace
dezert
cake
gâteau
dezert
chocolate
chocolat
dezert
cookies
cookies
dezert
Enjoy your meal!
Bon appétit !
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

I would like to have _[beverage]_, please.
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
Objednání nápojů
a sparkling water
une eau gazeuse
nápoj
a still water
une eau plate
nápoj
a beer
une bière
nápoj
a bottle of wine
une bouteille de vin
nápoj
a coffee
un café
nápoj
a tea
un thé
nápoj
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

We would like to pay, please.
Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
We would like to pay separately.
Nous voulons payer séparément.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
I will pay for everything.
C'est pour moi.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
I am treating you to lunch/dinner.
Je vous invite à déjeuner/dîner.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Keep the change.
Gardez la monnaie.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
The food was delicious!
Le repas était délicieux !
Kompliment ohledně jídla
Give my compliments to the chef!
Mes compliments au chef !
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

My food is cold.
Mon plat est froid.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
This is not properly cooked.
Ce n'est pas assez cuit.
Čas vaření byl příliš krátký
This is overcooked.
C'est trop cuit.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
I did not order this, I ordered ___.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
This wine has corked.
Le vin est bouchonné.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
We ordered more than thirty minutes ago.
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
This drink is not cold.
Cette boisson n'est pas fraîche.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
My drink tastes strange.
Ma boisson a un goût bizarre.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
I ordered my drink without ice.
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
There's one dish missing.
Il manque un plat.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
This is not clean.
Ce n'est pas propre.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Is/are there___in this?
Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Could you please prepare the dish without ____?
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
nuts/peanuts
noix/cacahuètes
Alergie na jídlo
sesame seeds/sunflower seeds
graines de sésame/graines de tournesol
Alergie na jídlo
egg
œuf
Alergie na jídlo
seafood/fish/shellfish/shrimps
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
Alergie na jídlo
flour/wheat
farine/blé
Alergie na jídlo
milk/lactose/dairy
lait/lactose/produits laitiers
Alergie na jídlo
gluten
gluten
Alergie na jídlo
soy
soja
Alergie na jídlo
leguminous plants/beans/peas/corn
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
Alergie na jídlo
mushrooms
champignons
Alergie na jídlo
fruit/kiwi/coconut
fruits/kiwis/noix de coco
Alergie na jídlo
chives/onions/garlic
ciboulette/oignons/ail
Alergie na jídlo
alcohol
alcool
Alergie na jídlo