česky | Fráze - Cestování | Stravování

Stravování - U vchodu

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_.
Používá se pro vytvoření rezervace.
A table for _[number of people]_, please.
Stůl pro _[počet osob]_, prosím.
Používá se pro vyžádání stolu.
Do you accept credit cards?
Přijímáte kreditní karty?
Používá se pro zeptání, zda je možné platit kreditní kartou
Do you offer vegetarian food?
Nabízíte také vegetariánské pokrmy?
Otázka na to, zda mají vegetariánská jídla
Do you offer kosher food?
Nabízíte košer pokrmy?
Otázka na to, zda mají košer jídla (podle judaismu)
Do you offer halal food?
Nabízíte halal pokrmy?
Otázka na to, zda mají halal jídla
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Poskytujete TV vysílání sportů? Rádi bychom se dívali na ___.
Chtěli byste sledovat sportovní přenosy při nebo po jídle

Stravování - Objednání jídla

May I see the menu, please?
Mohu vidět menu, prosím?
Zeptání na menu
Excuse me. We would like to order, please.
Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím.
Slouží k oznámení čišníkovi/číšnici, že jste připraveni si objednat
What can you recommend on the menu?
Co nám můžete doporučit?
Otázka na číšníka/číšnici, zda můžou něco doporučit
Is there a house specialty?
Máte nějakou specialitu?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou specialitu
Is there a local specialty?
Máte nějakou místní specialitu?
Otázka, zda restaurace nabízí nějakou místní specialitu
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____?
Slouží k informování, že jste alergičtí na konkrétní přísady
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo sacharidy?
Slouží k zjištění, zda něco neobsahuje cukr nebo sacharidy, když jste diabetik
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle?
Slouží k informování číšníka/číšnice, že nejíte konkrétní potraviny
I would like to order _[dish]_, please.
Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím.
Objednání konkrétního pokrmu
We would like to order appetizers, please.
Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím.
Objednání předkrmů
salad
salát
pokrm
soup
polévka
pokrm
meat
maso
jídlo
pork
vepřové
druh masa
beef
hovězí
druh masa
chicken
kuřecí
druh masa
I would like my meat rare/medium/well done.
Chtěla bych maso mírně/středně/dobře propečené.
Slouží k informování číšníka/číšnice, jak chcete připravit objednané maso
seafood
mořské plody
jídlo
fish
ryba
jídlo
pasta
těstoviny
pokrm
salt
sůl
pepper
pepř
mustard
hořčice
ketchup
kečup
bread
chleba
butter
máslo
I would like a refill, please!
Chtěl(a) bych dolít, prosím!
Otázka na doplnění pití
Thank you, that's enough.
Děkuji, to stačí.
Slouží pro informování číšníka/číšnice, aby zastavil(a) servírování jídla/doplňování pití
We would like to order some dessert, please.
Chtěli bychom si objednat desert, prosím.
Objednání dezertu
I would like to have ___, please.
Chtěla bych si objednat ___, prosím.
Objednání dezertu
ice cream
zmrzlina
dezert
cake
dort
dezert
chocolate
čokoláda
dezert
cookies
sušenky
dezert
Enjoy your meal!
Dobrou chuť!
Popřání dobrého chutnání

Stravování - Objednání nápojů

I would like to have _[beverage]_, please.
Chtěla bych _[nápoj]_, prosím.
Objednání nápojů
a sparkling water
voda s bublinkami
nápoj
a still water
voda bez bublinek
nápoj
a beer
pivo
nápoj
a bottle of wine
láhev vína
nápoj
a coffee
káva
nápoj
a tea
čaj
nápoj
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji?
Otázka na to, zda daný nápoj obsahuje alkohol

Stravování - Placení

We would like to pay, please.
Zaplatíme, prosím.
Používá se k vyjádření, že chcete platit
We would like to pay separately.
Chtěli bychom platit zvlášť.
Používá se k informování číšníka/číšnice, že každá osoba u stolu bude platit zvlášť
I will pay for everything.
Budu platit za všechno.
Slouží k informování číšníka/číšnice, že zaplatíte za každého u stolu
I am treating you to lunch/dinner.
Zvu tě na oběd/večeři.
Pozvání další osoby na jídlo a informování o tom, že budete platit
Keep the change.
To je dobré.
Používá se pro řečení číšníkovi/číšnici, že si může nechat přebytek peněz, které jste mu/jí dal, jako tip
The food was delicious!
To jídlo bylo vynikající!
Kompliment ohledně jídla
Give my compliments to the chef!
Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající!
Kompliment ohledně jídla

Stravování - Stížnosti

My food is cold.
Moje jídlo je studené.
Stěžování si, že jídlo je příliš studené
This is not properly cooked.
Tohle není dodělané/pořádně uvařené.
Čas vaření byl příliš krátký
This is overcooked.
Je to převařené.
Čas vaření byl příliš dlouhý.
I did not order this, I ordered ___.
Tohle jsem si neobjednal(a), objednala jsem si ___.
Poznamenání, že přenesené jídlo není to, co jste si objednali
This wine has corked.
Toto víno má pachuť korku.
Slouží k zmínění toho, že víno má pachuť korku
We ordered more than thirty minutes ago.
Objednali jsme si před více než třiceti minutami.
Stěžování si ohledně čekací doby na objednané jídlo
This drink is not cold.
Tento nápoj není studený.
Stěžování si ohledně teploty nápoje (příliš teplý)
My drink tastes strange.
Můj nápoj chutná divně.
Poukázání na zvláštní chuť vašeho nápoje
I ordered my drink without ice.
Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu.
Poukázání na to, že jste dostali nápoj s ledem i přesto, že jste si objednali bez něj
There's one dish missing.
Jedno jídlo chybí.
Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní
This is not clean.
Tohle není moc čisté.
Poznamenání, že váš talíř/příbor/sklenička není čistý/čistá.

Stravování - Alergie

Is/are there___in this?
Je v tom ___?
Otázka, zda dané jídlo neobsahuje přísady, na které jste alergičtí
Could you please prepare the dish without ____?
Můžete prosím připravit to jídlo bez ____?
Otázka ohledně toho, jestli přísady, na které jste alergičtí, můžou být nepoužity při přípravě pokrmu
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Mám alergie. Jestli dostanu alergickou reakci, moje léky naleznete v mém baťohu/mé kapse.
Slouží k informování ostatních, že jste alergičtí a že si potřebujete vzít léky v případě pohotovosti
nuts/peanuts
ořechy/arašídy
Alergie na jídlo
sesame seeds/sunflower seeds
sezamová semínka/slunečnicová semínka
Alergie na jídlo
egg
vejce
Alergie na jídlo
seafood/fish/shellfish/shrimps
mořské plody/ryba/mušle/krevety
Alergie na jídlo
flour/wheat
mouka/pšenice
Alergie na jídlo
milk/lactose/dairy
mléko/laktóza/mléčné výrobky
Alergie na jídlo
gluten
lepek
Alergie na jídlo
soy
sója
Alergie na jídlo
leguminous plants/beans/peas/corn
luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice
Alergie na jídlo
mushrooms
houby
Alergie na jídlo
fruit/kiwi/coconut
ovoce/kiwi/kokos
Alergie na jídlo
chives/onions/garlic
pažitka/cibule/česnek
Alergie na jídlo
alcohol
alkohol
Alergie na jídlo