arabsky | Fráze - Cestování | Počítač

Počítač - Domů

คัดลอก
نسخ
ตัด
قص
วาง
لصق
หนา
خط عريض
เอียง
خط مائل
ขีดเส้นใต้
تحته خط
ตัวอักษร
خط
ขนาดตัวอักษร
حجم الخط
กระดาษกรอง
تصفية
หาตัวอักษรAไปZ
تصنيف من أ-ي
เซลล์
خلية
รูปแบบที่ระบายสี
رسام الصيغة
เติม
ملء
กรอบ
الحدود

Počítač - Tlačítka v Office

ใหม่
جديد
เปิด
فتح
บันทึก
حفظ
บันทึกเป็น
حفظ باسم
พิมพ์
طباعة
แก้ไข
تراجع
ทำใหม่
إعادة
แทรก
إدراج
ลบ
حذف
เปลี่ยนชื่อใหม่
إعادة تسمية
แทนที่
استبدال
ปิด
إغلاق
ยกเลิก
إلغاء
แถว
صف
คอลัมน์
عمود
ตัวอย่างการพิมพ์
استعراض قبل الطباعة
การย่อขนาด
تصغير
แก้ไข
استعادة

Počítač - Vložit

ตาราง
جدول
รูปภาพ
صورة
ชาร์ต
مخطط
กล่องคำพูด
مربع نص
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
رأس وأسفل الصفحة
รูปร่าง
شكل
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ
فاصل الصفحة

Počítač - Rozvržení stránky

จุดตั้งระยะ
علامة تبويب
หุ้น
الهوامش
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์
ضبط منطقة الطباعة

Počítač - Odkazy

แทรกการอ้างอิง
إدراج حاشية
แทรกดัชนี
ادراج حاشية

Počítač - Recenze

การสะกดและไวยากรณ์
الأخطاء الإملائية والنحوية
ติดตั้งภาษา
ضبط اللغة
แปล
ترجمة
นับคำ
عدد الكلمات
ลูกโป่ง
البالونات

Počítač - Náhled

ผู้ปกครอง
المسطرة