japonsky | Fráze - Cestování | Počítač

Počítač - Domů

Kopiuj
コピー
Wytnij
カット
Wklej
貼り付け
Pogrubienie
太字
Kursywa
斜体
Podkreślenie
下線
Czcionka
フォント
Rozmiar czcionki
フォント サイズ
Filtr
フィルター
Sortuj od A do Z
AからZまで並べ替え
Komórka
セル
Malarz formatów
書式のコピー/貼り付け
Wypełnienie
塗りつぶし
Obramowanie
罫線

Počítač - Tlačítka v Office

Nowy
新規
Otwórz
開く
Zapisz
保存
Zapisz jako
名前を付けて保存
Drukuj
印刷する
Cofnij
元に戻す
Ponów
やり直し
Wstaw
挿入
Usuń
削除
Zmień nazwę
名前の変更
Zamień
置換
Zamknij
閉じる
Anuluj
キャンセル
Wiersz
Kolumna
Podgląd wydruku
印刷プレビュー
Minimalizuj
最小化する
Przywróć
復元

Počítač - Vložit

Tabela
Obraz
画像
Wykres
グラフ
Pole tekstowe
テキスト ボックス
Nagłówek/Stopka
ヘッダー/フッター
Kształt
図形
Podział strony
改ページ

Počítač - Rozvržení stránky

Karta
タブ
Marginesy
余白
Ustaw obszar wydruku
印刷範囲の設定

Počítač - Odkazy

Wstaw przypis
脚注の挿入
Wstaw indeks
索引の挿入

Počítač - Recenze

Pisownia i gramatyka
スペルチェックと文章校正
Ustaw język
言語の設定
Przetłumacz
翻訳
Statystyka wyrazów
単語数
Dymki
吹き出し

Počítač - Náhled

Linijka
ルーラー