korejsky | Fráze - Cestování | Počítač

Počítač - Domů

Copy
Cut
Paste
Bold
Italic
Underline
Font
Font Size
Filter
Sort A to Z
Cell
Format Painter
Fill
Borders

Počítač - Tlačítka v Office

New
Open
Save
Save as
Print
Undo
Redo
Insert
Delete
Rename
Replace
Close
Cancel
Row
Column
Print Preview
Minimize
Restore

Počítač - Vložit

Table
Picture
Chart
Text Box
Header & Footer
Shape
Page Break

Počítač - Rozvržení stránky

Tab
Margins
Set Print Area

Počítač - Odkazy

Insert Footnote
Insert Index

Počítač - Recenze

Spelling & Grammar
Set language
Translate
Word Count
Balloons

Počítač - Náhled

Ruler