italsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Può aiutarmi?
Pro zeptání se na pomoc
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Parla inglese?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Parla _[lingua]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Non parlo _[lingua]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Non capisco.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

สวัสดี! (Sawad-dee!)
Salve!
Standardní pozdravení
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Ciao!
Neformální pozdravení
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Buon giorno!
Pozdravení používané ráno
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Buona sera!
Pozdravení používané večer
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Buona notte!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Come va?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Bene, grazie.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Come ti chiami?
Pro zeptání na jméno další osoby
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Mi chiamo _____.
Jak říci, jak se jmenuji
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Da dove vieni?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Vengo da ____.
Odpověď na to, odkud jsi
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Quanti anni hai?
Otázka ohledně věku
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Ho ____ anni.
Odpověď na otázku o tvém věku
ใช่ (Chai)
Si
Pozitivní odpověď
ไม่ (Mai)
No
Negativní odpověď
กรุณา (Ka ru na)
Per favore
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Ecco qui!
Používá se při dávání něco někomu
ขอบคุณ (Khob khun)
Grazie.
Poděkování
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Grazie mille.
Vřelé poděkování
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Prego.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Mi dispiace.
Omluva za něco
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Mi scusi.
Pro upoutání něčí pozornosti
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Niente.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Nessun problema.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Attenzione!
Upozornění někoho na nebezpečí
ฉันหิว (Chan hiw.)
Ho fame.
Používá se pro vyjádření hladu
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Ho sete.
Používá se pro vyjádření žízně.
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Sono stanco.
Používá se pro vyjádření únavy
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Mi sento poco bene.
Používá se, když se necítíte dobře
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Non lo so.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
E' stato un piacere conoscerti.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
ลาก่อน! (La korn! )
Arrivederci!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Vorrei fare un reclamo.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Chi è il responsabile qui?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
E' davvero inammissibile!
Silně vyjádření nespokojenosti
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Rivoglio indietro i miei soldi!
Otázka ohledně vrácení peněz
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Stiamo aspettando da più di un'ora.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Questo cibo è una merda!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Questa bibita sa di piscia!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Questo posto è un cesso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Questa macchina è un rottame!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Il servizio fa cagare!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Ci hanno pelato per bene!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Cazzate!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Sei un cretino!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Non sai un cazzo!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Levati dalle palle!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Vediamocela fuori!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik