korejsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Você pode me ajudar, por favor?
Pro zeptání se na pomoc
Você fala inglês?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Você fala _[idioma]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Eu não falo_[idioma]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Eu não compreendo.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Olá!
Standardní pozdravení
Oi!
Neformální pozdravení
Bom dia!
Pozdravení používané ráno
Boa tarde/Boa noite!
Pozdravení používané večer
Boa noite!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Como você está?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bem, obrigada/obrigado.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Como você se chama?
Pro zeptání na jméno další osoby
Meu nome é ___.
Jak říci, jak se jmenuji
De onde você é?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Eu sou do ___.
Odpověď na to, odkud jsi
Quantos anos você tem?
Otázka ohledně věku
Eu tenho___anos.
Odpověď na otázku o tvém věku
Sim
Pozitivní odpověď
Não
Negativní odpověď
Por favor
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Aqui está!
Používá se při dávání něco někomu
Obrigada/obrigado.
Poděkování
Muito obrigada/obrigado.
Vřelé poděkování
De nada.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Desculpa.
Omluva za něco
Com licença.
Pro upoutání něčí pozornosti
Tudo bem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Sem problemas.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Cuidado!
Upozornění někoho na nebezpečí
Estou com fome.
Používá se pro vyjádření hladu
Estou com sede.
Používá se pro vyjádření žízně.
Estou cansado.
Používá se pro vyjádření únavy
Estou doente.
Používá se, když se necítíte dobře
Eu não sei.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Prazer em conhecê-lo/la.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Tchau!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Eu gostaria de fazer uma reclamação.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Quem é o responsável aqui?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Isso é totalmente inaceitável!
Silně vyjádření nespokojenosti
Eu quero meu dinheiro de volta!
Otázka ohledně vrácení peněz
Estamos esperando há mais de uma hora.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Esta comida está horrível!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Esta bebida esta horrível!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Esse lugar é uma pocilga!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Isso é uma lata velha!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Esse serviço é uma porcaria!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Isso é um roubo!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Isso é mentira!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Você é um idiota!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Você não sabe porcaria alguma!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Cai fora!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Vamos resolver isso lá fora!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik