esperantsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Kunt u me alstublieft helpen?
Bonvolu helpi min.
Pro zeptání se na pomoc
Spreekt u Engels?
Ĉu vi parolas la anglan?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Spreekt u _[taal]_?
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Ik spreek geen _[taal]_.
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Dat begrijp ik niet.
Mi ne komprenas.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hallo!
Saluton!
Standardní pozdravení
Hoi!
Saluton!
Neformální pozdravení
Goeiemorgen!
Bonan matenon!
Pozdravení používané ráno
Goeienavond!
Bonan versperon!
Pozdravení používané večer
Goedenacht!
Bonan nokton!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Hoe gaat het?
Kiel vi fartas?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Goed, bedankt.
Bone, dankon.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Hoe heet je?
Kiel vi nomiĝas?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mijn naam is___.
Mia nomo estas ___.
Jak říci, jak se jmenuji
Waar kom je vandaan?
De kie vi estas?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Ik kom uit___.
Mi estas el___.
Odpověď na to, odkud jsi
Hoe oud ben je?
Kiom vi aĝas?
Otázka ohledně věku
Ik ben___.
Mi havas____jarojn.
Odpověď na otázku o tvém věku
Ja
Jes
Pozitivní odpověď
Nee
Ne
Negativní odpověď
Alstublieft
Bonvolu
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Alsjeblieft!
Jen!
Používá se při dávání něco někomu
Dankjewel.
Dankon.
Poděkování
Heel erg bedankt.
Multan dankon.
Vřelé poděkování
Graag gedaan.
Nedankinde.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Het spijt me.
Mi bedaŭras.
Omluva za něco
Pardon.
Pardonu.
Pro upoutání něčí pozornosti
Het is al goed.
Estas bone.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Geen probleem.
Ne dankinde.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Kijk uit!
Atentu!
Upozornění někoho na nebezpečí
Ik heb honger.
Mi malsatas.
Používá se pro vyjádření hladu
Ik heb dorst.
Mi soifas.
Používá se pro vyjádření žízně.
Ik ben moe.
Mi lacas.
Používá se pro vyjádření únavy
Ik ben ziek.
Mi malsanas.
Používá se, když se necítíte dobře
Ik weet het niet.
Mi ne scias.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Leuk om je te ontmoeten.
Estis agrable renkonti vin.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Tot ziens!
Adiaŭ!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Ik wil graag een klacht indienen.
Mi ŝatus plendi.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Wie is er hier verantwoordelijk?
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Dit is echt onacceptabel.
Tiu estas plene neakceptebla!
Silně vyjádření nespokojenosti
Ik wil mijn geld terug!
Mi volas rehavi mian monon!
Otázka ohledně vrácení peněz
We wachten al meer dan een uur.
Ni atendis dum pli ol horo.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Dit eten smaakt goor!
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Dit drinken smaakt als pis!
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Dit is een schijtplek!
Tiu estas fekloko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Deze auto is een berg schroot!
Tiu aŭto estas vrako!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
De bediening is verschrikkelijk!
La servo estas aĉa!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Dit is echt afzetterij!
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Dat is gelul!
Tiu estas feka!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Je bent een stomme idioot!
Vi estas stulta idioto!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Je begrijpt er geen drol van!
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Lazer op!
Diablo manĝu vin!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Laten we dit buiten regelen!
Ni aranĝu tion ekstere!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik