korejsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Können Sie mir bitte helfen?
Pro zeptání se na pomoc
Sprechen Sie Englisch?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Sprechen Sie _[Sprache]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Ich spreche kein _[Sprache]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Das verstehe ich nicht.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hallo!
Standardní pozdravení
Hi!
Neformální pozdravení
Guten Morgen!
Pozdravení používané ráno
Guten Abend!
Pozdravení používané večer
Gute Nacht!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Wie geht es Dir?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Gut, danke.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Wie heißt du?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mein Name ist___.
Jak říci, jak se jmenuji
Woher kommst Du?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Ich bin aus___.
Odpověď na to, odkud jsi
Wie alt bist du?
Otázka ohledně věku
Ich bin___Jahre alt.
Odpověď na otázku o tvém věku
Ja
Pozitivní odpověď
Nein
Negativní odpověď
Bitte
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Bitteschön!
Používá se při dávání něco někomu
Danke.
Poděkování
Vielen Dank.
Vřelé poděkování
Gern geschehen.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Es tut mir Leid.
Omluva za něco
Entschuldigung.
Pro upoutání něčí pozornosti
Schon gut.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Kein Problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Aufpassen!
Upozornění někoho na nebezpečí
Ich habe Hunger.
Používá se pro vyjádření hladu
Ich habe Durst.
Používá se pro vyjádření žízně.
Ich bin müde.
Používá se pro vyjádření únavy
Ich bin krank.
Používá se, když se necítíte dobře
Ich weiß nicht.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Es war nett, Sie kennenzulernen.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Auf Wiedersehen!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Ich möchte mich beschweren.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Wer ist hier der Verantwortliche?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Das ist wirklich inakzeptabel.
Silně vyjádření nespokojenosti
Ich will mein Geld zurück!
Otázka ohledně vrácení peněz
Wir warten seit über einer Stunde.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Dieses Essen schmeckt scheiße!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Dieses Auto ist Schrott!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Das ist eine totale Abzocke!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Das ist doch Blödsinn!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Du bist ein Vollidiot!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Du verstehst einen Dreck davon!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Verpiss dich!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Lass uns das draußen regeln!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik