japonsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Können Sie mir bitte helfen?
助けていただけますか?
Pro zeptání se na pomoc
Sprechen Sie Englisch?
英語を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Sprechen Sie _[Sprache]_?
_を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Ich spreche kein _[Sprache]_.
_を私は話せません
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Das verstehe ich nicht.
分かりません
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hallo!
こんにちは
Standardní pozdravení
Hi!
やぁ!
Neformální pozdravení
Guten Morgen!
おはようございます!
Pozdravení používané ráno
Guten Abend!
こんばんは!
Pozdravení používané večer
Gute Nacht!
おやすみなさい!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Wie geht es Dir?
お元気ですか?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Gut, danke.
元気です
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Wie heißt du?
お名前はなんですか?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mein Name ist___.
私の名前は_です
Jak říci, jak se jmenuji
Woher kommst Du?
どこから来ましたか?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Ich bin aus___.
_から来ました
Odpověď na to, odkud jsi
Wie alt bist du?
おいくつですか?
Otázka ohledně věku
Ich bin___Jahre alt.
_歳です
Odpověď na otázku o tvém věku
Ja
はい
Pozitivní odpověď
Nein
いいえ
Negativní odpověď
Bitte
お願いします
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Bitteschön!
はい、どうぞ!
Používá se při dávání něco někomu
Danke.
ありがとうございます
Poděkování
Vielen Dank.
どうもありがとうございます
Vřelé poděkování
Gern geschehen.
どういたしまして
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Es tut mir Leid.
ごめんなさい
Omluva za něco
Entschuldigung.
すみません
Pro upoutání něčí pozornosti
Schon gut.
大丈夫です
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Kein Problem.
問題ないです
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Aufpassen!
気をつけて!
Upozornění někoho na nebezpečí
Ich habe Hunger.
お腹がすきました
Používá se pro vyjádření hladu
Ich habe Durst.
喉が渇きました
Používá se pro vyjádření žízně.
Ich bin müde.
疲れました
Používá se pro vyjádření únavy
Ich bin krank.
風邪を引きました
Používá se, když se necítíte dobře
Ich weiß nicht.
分かりません
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Es war nett, Sie kennenzulernen.
あなたに会えてよかったです
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Auf Wiedersehen!
さようなら!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Ich möchte mich beschweren.
クレームを言いたいと思います
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Wer ist hier der Verantwortliche?
責任者はどなたですか?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Das ist wirklich inakzeptabel.
これは非常に受け入れ難いことだ!
Silně vyjádření nespokojenosti
Ich will mein Geld zurück!
お金を返してくれ!
Otázka ohledně vrácení peněz
Wir warten seit über einer Stunde.
1時間以上私たちは待っています
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Dieses Essen schmeckt scheiße!
この食べ物はとてもまずい!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
この飲み物は小便の味がする!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
この場所は糞だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Dieses Auto ist Schrott!
この車は倒壊寸前だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
このサービスは最低だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Das ist eine totale Abzocke!
これは完全なぼったくりだ!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Das ist doch Blödsinn!
これはでたらめだ!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Du bist ein Vollidiot!
お前は馬鹿な奴だ!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Du verstehst einen Dreck davon!
お前は何も知らない!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Verpiss dich!
うせろ!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Lass uns das draußen regeln!
外でケリつけようぜ!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik