francouzsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Können Sie mir bitte helfen?
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Pro zeptání se na pomoc
Sprechen Sie Englisch?
Parlez-vous anglais ?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Sprechen Sie _[Sprache]_?
Parlez-vous _[langue]_ ?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Ich spreche kein _[Sprache]_.
Je ne parle pas _[langue]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Das verstehe ich nicht.
Je ne comprends pas.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Hallo!
Bonjour !
Standardní pozdravení
Hi!
Salut !
Neformální pozdravení
Guten Morgen!
Bonjour !
Pozdravení používané ráno
Guten Abend!
Bonsoir !
Pozdravení používané večer
Gute Nacht!
Bonne nuit !
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Wie geht es Dir?
Comment vas-tu ?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Gut, danke.
Bien, merci.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Wie heißt du?
Comment t'appelles-tu ?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mein Name ist___.
Je m'appelle ___.
Jak říci, jak se jmenuji
Woher kommst Du?
D'où viens-tu ?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Ich bin aus___.
Je viens de ___.
Odpověď na to, odkud jsi
Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Otázka ohledně věku
Ich bin___Jahre alt.
J'ai __ ans.
Odpověď na otázku o tvém věku
Ja
Oui
Pozitivní odpověď
Nein
Non
Negativní odpověď
Bitte
S'il vous plaît
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Bitteschön!
Et voilà !
Používá se při dávání něco někomu
Danke.
Merci.
Poděkování
Vielen Dank.
Merci beaucoup.
Vřelé poděkování
Gern geschehen.
Je t'en prie.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Es tut mir Leid.
Je suis désolé(e).
Omluva za něco
Entschuldigung.
Excusez-moi.
Pro upoutání něčí pozornosti
Schon gut.
Cela ne fait rien.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Kein Problem.
Il n'y a pas de mal.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Aufpassen!
Attention !
Upozornění někoho na nebezpečí
Ich habe Hunger.
J'ai faim.
Používá se pro vyjádření hladu
Ich habe Durst.
J'ai soif.
Používá se pro vyjádření žízně.
Ich bin müde.
Je suis fatigué(e).
Používá se pro vyjádření únavy
Ich bin krank.
Je suis malade.
Používá se, když se necítíte dobře
Ich weiß nicht.
Je ne sais pas.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Es war nett, Sie kennenzulernen.
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Auf Wiedersehen!
Au revoir !
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Ich möchte mich beschweren.
Je voudrais faire une réclamation.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Wer ist hier der Verantwortliche?
Qui est le responsable ici ?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Das ist wirklich inakzeptabel.
C'est absolument inacceptable !
Silně vyjádření nespokojenosti
Ich will mein Geld zurück!
J'exige un remboursement !
Otázka ohledně vrácení peněz
Wir warten seit über einer Stunde.
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Dieses Essen schmeckt scheiße!
La nourriture est infecte !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
Cette boisson est imbuvable !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
C'est pourri ici !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Dieses Auto ist Schrott!
Cette voiture est une épave !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
Le service est inadmissible !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Das ist eine totale Abzocke!
C'est une grosse arnaque !
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Das ist doch Blödsinn!
C'est des conneries !
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Du bist ein Vollidiot!
Crétin fini !
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Du verstehst einen Dreck davon!
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Verpiss dich!
Allez vous faire voir !
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Lass uns das draußen regeln!
On va régler ça dehors !
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik