italsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

助けていただけますか?
Può aiutarmi?
Pro zeptání se na pomoc
英語を話せますか?
Parla inglese?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
_を話せますか?
Parla _[lingua]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
_を私は話せません
Non parlo _[lingua]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
分かりません
Non capisco.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

こんにちは
Salve!
Standardní pozdravení
やぁ!
Ciao!
Neformální pozdravení
おはようございます!
Buon giorno!
Pozdravení používané ráno
こんばんは!
Buona sera!
Pozdravení používané večer
おやすみなさい!
Buona notte!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
お元気ですか?
Come va?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
元気です
Bene, grazie.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
お名前はなんですか?
Come ti chiami?
Pro zeptání na jméno další osoby
私の名前は_です
Mi chiamo _____.
Jak říci, jak se jmenuji
どこから来ましたか?
Da dove vieni?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
_から来ました
Vengo da ____.
Odpověď na to, odkud jsi
おいくつですか?
Quanti anni hai?
Otázka ohledně věku
_歳です
Ho ____ anni.
Odpověď na otázku o tvém věku
はい
Si
Pozitivní odpověď
いいえ
No
Negativní odpověď
お願いします
Per favore
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
はい、どうぞ!
Ecco qui!
Používá se při dávání něco někomu
ありがとうございます
Grazie.
Poděkování
どうもありがとうございます
Grazie mille.
Vřelé poděkování
どういたしまして
Prego.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
ごめんなさい
Mi dispiace.
Omluva za něco
すみません
Mi scusi.
Pro upoutání něčí pozornosti
大丈夫です
Niente.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
問題ないです
Nessun problema.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
気をつけて!
Attenzione!
Upozornění někoho na nebezpečí
お腹がすきました
Ho fame.
Používá se pro vyjádření hladu
喉が渇きました
Ho sete.
Používá se pro vyjádření žízně.
疲れました
Sono stanco.
Používá se pro vyjádření únavy
風邪を引きました
Mi sento poco bene.
Používá se, když se necítíte dobře
分かりません
Non lo so.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
あなたに会えてよかったです
E' stato un piacere conoscerti.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
さようなら!
Arrivederci!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

クレームを言いたいと思います
Vorrei fare un reclamo.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
責任者はどなたですか?
Chi è il responsabile qui?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
これは非常に受け入れ難いことだ!
E' davvero inammissibile!
Silně vyjádření nespokojenosti
お金を返してくれ!
Rivoglio indietro i miei soldi!
Otázka ohledně vrácení peněz
1時間以上私たちは待っています
Stiamo aspettando da più di un'ora.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

この食べ物はとてもまずい!
Questo cibo è una merda!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
この飲み物は小便の味がする!
Questa bibita sa di piscia!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
この場所は糞だ!
Questo posto è un cesso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
この車は倒壊寸前だ!
Questa macchina è un rottame!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
このサービスは最低だ!
Il servizio fa cagare!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
これは完全なぼったくりだ!
Ci hanno pelato per bene!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
これはでたらめだ!
Cazzate!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
お前は馬鹿な奴だ!
Sei un cretino!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
お前は何も知らない!
Non sai un cazzo!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
うせろ!
Levati dalle palle!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
外でケリつけようぜ!
Vediamocela fuori!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik