francouzsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

助けていただけますか?
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Pro zeptání se na pomoc
英語を話せますか?
Parlez-vous anglais ?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
_を話せますか?
Parlez-vous _[langue]_ ?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
_を私は話せません
Je ne parle pas _[langue]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
分かりません
Je ne comprends pas.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

こんにちは
Bonjour !
Standardní pozdravení
やぁ!
Salut !
Neformální pozdravení
おはようございます!
Bonjour !
Pozdravení používané ráno
こんばんは!
Bonsoir !
Pozdravení používané večer
おやすみなさい!
Bonne nuit !
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
お元気ですか?
Comment vas-tu ?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
元気です
Bien, merci.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
お名前はなんですか?
Comment t'appelles-tu ?
Pro zeptání na jméno další osoby
私の名前は_です
Je m'appelle ___.
Jak říci, jak se jmenuji
どこから来ましたか?
D'où viens-tu ?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
_から来ました
Je viens de ___.
Odpověď na to, odkud jsi
おいくつですか?
Quel âge as-tu ?
Otázka ohledně věku
_歳です
J'ai __ ans.
Odpověď na otázku o tvém věku
はい
Oui
Pozitivní odpověď
いいえ
Non
Negativní odpověď
お願いします
S'il vous plaît
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
はい、どうぞ!
Et voilà !
Používá se při dávání něco někomu
ありがとうございます
Merci.
Poděkování
どうもありがとうございます
Merci beaucoup.
Vřelé poděkování
どういたしまして
Je t'en prie.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
ごめんなさい
Je suis désolé(e).
Omluva za něco
すみません
Excusez-moi.
Pro upoutání něčí pozornosti
大丈夫です
Cela ne fait rien.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
問題ないです
Il n'y a pas de mal.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
気をつけて!
Attention !
Upozornění někoho na nebezpečí
お腹がすきました
J'ai faim.
Používá se pro vyjádření hladu
喉が渇きました
J'ai soif.
Používá se pro vyjádření žízně.
疲れました
Je suis fatigué(e).
Používá se pro vyjádření únavy
風邪を引きました
Je suis malade.
Používá se, když se necítíte dobře
分かりません
Je ne sais pas.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
あなたに会えてよかったです
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
さようなら!
Au revoir !
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

クレームを言いたいと思います
Je voudrais faire une réclamation.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
責任者はどなたですか?
Qui est le responsable ici ?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
これは非常に受け入れ難いことだ!
C'est absolument inacceptable !
Silně vyjádření nespokojenosti
お金を返してくれ!
J'exige un remboursement !
Otázka ohledně vrácení peněz
1時間以上私たちは待っています
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

この食べ物はとてもまずい!
La nourriture est infecte !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
この飲み物は小便の味がする!
Cette boisson est imbuvable !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
この場所は糞だ!
C'est pourri ici !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
この車は倒壊寸前だ!
Cette voiture est une épave !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
このサービスは最低だ!
Le service est inadmissible !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
これは完全なぼったくりだ!
C'est une grosse arnaque !
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
これはでたらめだ!
C'est des conneries !
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
お前は馬鹿な奴だ!
Crétin fini !
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
お前は何も知らない!
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
うせろ!
Allez vous faire voir !
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
外でケリつけようぜ!
On va régler ça dehors !
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik