esperantsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

助けていただけますか?
Bonvolu helpi min.
Pro zeptání se na pomoc
英語を話せますか?
Ĉu vi parolas la anglan?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
_を話せますか?
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
_を私は話せません
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
分かりません
Mi ne komprenas.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

こんにちは
Saluton!
Standardní pozdravení
やぁ!
Saluton!
Neformální pozdravení
おはようございます!
Bonan matenon!
Pozdravení používané ráno
こんばんは!
Bonan versperon!
Pozdravení používané večer
おやすみなさい!
Bonan nokton!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
お元気ですか?
Kiel vi fartas?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
元気です
Bone, dankon.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
お名前はなんですか?
Kiel vi nomiĝas?
Pro zeptání na jméno další osoby
私の名前は_です
Mia nomo estas ___.
Jak říci, jak se jmenuji
どこから来ましたか?
De kie vi estas?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
_から来ました
Mi estas el___.
Odpověď na to, odkud jsi
おいくつですか?
Kiom vi aĝas?
Otázka ohledně věku
_歳です
Mi havas____jarojn.
Odpověď na otázku o tvém věku
はい
Jes
Pozitivní odpověď
いいえ
Ne
Negativní odpověď
お願いします
Bonvolu
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
はい、どうぞ!
Jen!
Používá se při dávání něco někomu
ありがとうございます
Dankon.
Poděkování
どうもありがとうございます
Multan dankon.
Vřelé poděkování
どういたしまして
Nedankinde.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
ごめんなさい
Mi bedaŭras.
Omluva za něco
すみません
Pardonu.
Pro upoutání něčí pozornosti
大丈夫です
Estas bone.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
問題ないです
Ne dankinde.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
気をつけて!
Atentu!
Upozornění někoho na nebezpečí
お腹がすきました
Mi malsatas.
Používá se pro vyjádření hladu
喉が渇きました
Mi soifas.
Používá se pro vyjádření žízně.
疲れました
Mi lacas.
Používá se pro vyjádření únavy
風邪を引きました
Mi malsanas.
Používá se, když se necítíte dobře
分かりません
Mi ne scias.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
あなたに会えてよかったです
Estis agrable renkonti vin.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
さようなら!
Adiaŭ!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

クレームを言いたいと思います
Mi ŝatus plendi.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
責任者はどなたですか?
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
これは非常に受け入れ難いことだ!
Tiu estas plene neakceptebla!
Silně vyjádření nespokojenosti
お金を返してくれ!
Mi volas rehavi mian monon!
Otázka ohledně vrácení peněz
1時間以上私たちは待っています
Ni atendis dum pli ol horo.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

この食べ物はとてもまずい!
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
この飲み物は小便の味がする!
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
この場所は糞だ!
Tiu estas fekloko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
この車は倒壊寸前だ!
Tiu aŭto estas vrako!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
このサービスは最低だ!
La servo estas aĉa!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
これは完全なぼったくりだ!
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
これはでたらめだ!
Tiu estas feka!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
お前は馬鹿な奴だ!
Vi estas stulta idioto!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
お前は何も知らない!
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
うせろ!
Diablo manĝu vin!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
外でケリつけようぜ!
Ni aranĝu tion ekstere!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik