dánsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

助けていただけますか?
Kan du hjælpe mig, tak?
Pro zeptání se na pomoc
英語を話せますか?
Snakker du engelsk?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
_を話せますか?
snakker du _[language]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
_を私は話せません
Jeg snakker ikke_[language]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
分かりません
Jeg forstår det ikke
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

こんにちは
Hej!
Standardní pozdravení
やぁ!
Hej!
Neformální pozdravení
おはようございます!
Godmorgen!
Pozdravení používané ráno
こんばんは!
Godaften!
Pozdravení používané večer
おやすみなさい!
Godnat!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
お元気ですか?
Hvordan har du det?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
元気です
Godt, tak.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
お名前はなんですか?
Hvad er dit navn?
Pro zeptání na jméno další osoby
私の名前は_です
Mit navn er ___.
Jak říci, jak se jmenuji
どこから来ましたか?
Hvor kommer du fra?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
_から来ました
Jeg er fra___.
Odpověď na to, odkud jsi
おいくつですか?
Hvor gammel er du?
Otázka ohledně věku
_歳です
Jeg er___år gammel.
Odpověď na otázku o tvém věku
はい
Ja
Pozitivní odpověď
いいえ
Nej
Negativní odpověď
お願いします
Vær så venlig at
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
はい、どうぞ!
Værsgo!
Používá se při dávání něco někomu
ありがとうございます
Tak.
Poděkování
どうもありがとうございます
Mange tak.
Vřelé poděkování
どういたしまして
Det var så lidt.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
ごめんなさい
Det er jeg ked af.
Omluva za něco
すみません
Undskyld mig.
Pro upoutání něčí pozornosti
大丈夫です
Det er okay.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
問題ないです
Det er ikke noget problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
気をつけて!
Pas på!
Upozornění někoho na nebezpečí
お腹がすきました
Jeg er sulten.
Používá se pro vyjádření hladu
喉が渇きました
Jeg er tørstig.
Používá se pro vyjádření žízně.
疲れました
Jeg er træt.
Používá se pro vyjádření únavy
風邪を引きました
Jeg er syg.
Používá se, když se necítíte dobře
分かりません
Det ved jeg ikke.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
あなたに会えてよかったです
Det var godt at møde dig.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
さようなら!
Farvel!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

クレームを言いたいと思います
Jeg vil gerne lave en klage.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
責任者はどなたですか?
Hvem har ansvaret her?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
これは非常に受け入れ難いことだ!
Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
Silně vyjádření nespokojenosti
お金を返してくれ!
Jeg vil have mine penge tilbage!
Otázka ohledně vrácení peněz
1時間以上私たちは待っています
Vi har ventet i over en time.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

この食べ物はとてもまずい!
Maden smager af lort!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
この飲み物は小便の味がする!
Drinken smager af pis!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
この場所は糞だ!
Dette sted er lorte sted!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
この車は倒壊寸前だ!
Denne bil er et vrag!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
このサービスは最低だ!
Servicen stinker!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
これは完全なぼったくりだ!
Dette er totalt snyd!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
これはでたらめだ!
Det er noget vrøvl!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
お前は馬鹿な奴だ!
Du er en dum idiot!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
お前は何も知らない!
Du ved ikke en skid!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
うせろ!
Skrid!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
外でケリつけようぜ!
Lad os ordne det her udenfor!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik