čínsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

助けていただけますか?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Pro zeptání se na pomoc
英語を話せますか?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
_を話せますか?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
_を私は話せません
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
分かりません
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

こんにちは
您好!(nín hǎo!)
Standardní pozdravení
やぁ!
你好!(nǐ hǎo!)
Neformální pozdravení
おはようございます!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Pozdravení používané ráno
こんばんは!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Pozdravení používané večer
おやすみなさい!
晚安!(wǎn'ān!)
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
お元気ですか?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
元気です
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
お名前はなんですか?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Pro zeptání na jméno další osoby
私の名前は_です
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Jak říci, jak se jmenuji
どこから来ましたか?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
_から来ました
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Odpověď na to, odkud jsi
おいくつですか?
您多大了?(nín duōdàle?)
Otázka ohledně věku
_歳です
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Odpověď na otázku o tvém věku
はい
是(shì)
Pozitivní odpověď
いいえ
不是(bùshì)
Negativní odpověď
お願いします
请(qǐng)
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
はい、どうぞ!
给你!(gěi nǐ!)
Používá se při dávání něco někomu
ありがとうございます
谢谢。(xièxiè.)
Poděkování
どうもありがとうございます
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Vřelé poděkování
どういたしまして
不客气。(bù kèqì.)
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
ごめんなさい
对不起。(duìbùqǐ.)
Omluva za něco
すみません
打扰了。(dǎrǎole.)
Pro upoutání něčí pozornosti
大丈夫です
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
問題ないです
没关系。(méiguānxì.)
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
気をつけて!
当心!(dāngxīn!)
Upozornění někoho na nebezpečí
お腹がすきました
我饿了。(wǒ è le.)
Používá se pro vyjádření hladu
喉が渇きました
我渴了。(wǒ kě le.)
Používá se pro vyjádření žízně.
疲れました
我累了。(wǒ lèi le.)
Používá se pro vyjádření únavy
風邪を引きました
我病了。(wǒ bìng le.)
Používá se, když se necítíte dobře
分かりません
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
あなたに会えてよかったです
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
さようなら!
再见!(zàijiàn!)
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

クレームを言いたいと思います
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
責任者はどなたですか?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
これは非常に受け入れ難いことだ!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Silně vyjádření nespokojenosti
お金を返してくれ!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Otázka ohledně vrácení peněz
1時間以上私たちは待っています
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

この食べ物はとてもまずい!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
この飲み物は小便の味がする!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
この場所は糞だ!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
この車は倒壊寸前だ!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
このサービスは最低だ!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
これは完全なぼったくりだ!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
これはでたらめだ!
扯淡!(chědàn!)
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
お前は馬鹿な奴だ!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
お前は何も知らない!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
うせろ!
滚开!(gǔn kāi!)
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
外でケリつけようぜ!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik