japonsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Può aiutarmi?
助けていただけますか?
Pro zeptání se na pomoc
Parla inglese?
英語を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Parla _[lingua]_?
_を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Non parlo _[lingua]_.
_を私は話せません
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Non capisco.
分かりません
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Salve!
こんにちは
Standardní pozdravení
Ciao!
やぁ!
Neformální pozdravení
Buon giorno!
おはようございます!
Pozdravení používané ráno
Buona sera!
こんばんは!
Pozdravení používané večer
Buona notte!
おやすみなさい!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Come va?
お元気ですか?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bene, grazie.
元気です
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Come ti chiami?
お名前はなんですか?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mi chiamo _____.
私の名前は_です
Jak říci, jak se jmenuji
Da dove vieni?
どこから来ましたか?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Vengo da ____.
_から来ました
Odpověď na to, odkud jsi
Quanti anni hai?
おいくつですか?
Otázka ohledně věku
Ho ____ anni.
_歳です
Odpověď na otázku o tvém věku
Si
はい
Pozitivní odpověď
No
いいえ
Negativní odpověď
Per favore
お願いします
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Ecco qui!
はい、どうぞ!
Používá se při dávání něco někomu
Grazie.
ありがとうございます
Poděkování
Grazie mille.
どうもありがとうございます
Vřelé poděkování
Prego.
どういたしまして
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi dispiace.
ごめんなさい
Omluva za něco
Mi scusi.
すみません
Pro upoutání něčí pozornosti
Niente.
大丈夫です
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Nessun problema.
問題ないです
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Attenzione!
気をつけて!
Upozornění někoho na nebezpečí
Ho fame.
お腹がすきました
Používá se pro vyjádření hladu
Ho sete.
喉が渇きました
Používá se pro vyjádření žízně.
Sono stanco.
疲れました
Používá se pro vyjádření únavy
Mi sento poco bene.
風邪を引きました
Používá se, když se necítíte dobře
Non lo so.
分かりません
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
E' stato un piacere conoscerti.
あなたに会えてよかったです
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Arrivederci!
さようなら!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Vorrei fare un reclamo.
クレームを言いたいと思います
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Chi è il responsabile qui?
責任者はどなたですか?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
E' davvero inammissibile!
これは非常に受け入れ難いことだ!
Silně vyjádření nespokojenosti
Rivoglio indietro i miei soldi!
お金を返してくれ!
Otázka ohledně vrácení peněz
Stiamo aspettando da più di un'ora.
1時間以上私たちは待っています
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Questo cibo è una merda!
この食べ物はとてもまずい!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Questa bibita sa di piscia!
この飲み物は小便の味がする!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Questo posto è un cesso!
この場所は糞だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Questa macchina è un rottame!
この車は倒壊寸前だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Il servizio fa cagare!
このサービスは最低だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Ci hanno pelato per bene!
これは完全なぼったくりだ!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Cazzate!
これはでたらめだ!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Sei un cretino!
お前は馬鹿な奴だ!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Non sai un cazzo!
お前は何も知らない!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Levati dalle palle!
うせろ!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Vediamocela fuori!
外でケリつけようぜ!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik