japonsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
助けていただけますか?
Pro zeptání se na pomoc
Parlez-vous anglais ?
英語を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Parlez-vous _[langue]_ ?
_を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Je ne parle pas _[langue]_.
_を私は話せません
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Je ne comprends pas.
分かりません
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Bonjour !
こんにちは
Standardní pozdravení
Salut !
やぁ!
Neformální pozdravení
Bonjour !
おはようございます!
Pozdravení používané ráno
Bonsoir !
こんばんは!
Pozdravení používané večer
Bonne nuit !
おやすみなさい!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Comment vas-tu ?
お元気ですか?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bien, merci.
元気です
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Comment t'appelles-tu ?
お名前はなんですか?
Pro zeptání na jméno další osoby
Je m'appelle ___.
私の名前は_です
Jak říci, jak se jmenuji
D'où viens-tu ?
どこから来ましたか?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Je viens de ___.
_から来ました
Odpověď na to, odkud jsi
Quel âge as-tu ?
おいくつですか?
Otázka ohledně věku
J'ai __ ans.
_歳です
Odpověď na otázku o tvém věku
Oui
はい
Pozitivní odpověď
Non
いいえ
Negativní odpověď
S'il vous plaît
お願いします
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Et voilà !
はい、どうぞ!
Používá se při dávání něco někomu
Merci.
ありがとうございます
Poděkování
Merci beaucoup.
どうもありがとうございます
Vřelé poděkování
Je t'en prie.
どういたしまして
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Je suis désolé(e).
ごめんなさい
Omluva za něco
Excusez-moi.
すみません
Pro upoutání něčí pozornosti
Cela ne fait rien.
大丈夫です
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Il n'y a pas de mal.
問題ないです
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Attention !
気をつけて!
Upozornění někoho na nebezpečí
J'ai faim.
お腹がすきました
Používá se pro vyjádření hladu
J'ai soif.
喉が渇きました
Používá se pro vyjádření žízně.
Je suis fatigué(e).
疲れました
Používá se pro vyjádření únavy
Je suis malade.
風邪を引きました
Používá se, když se necítíte dobře
Je ne sais pas.
分かりません
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
あなたに会えてよかったです
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Au revoir !
さようなら!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Je voudrais faire une réclamation.
クレームを言いたいと思います
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Qui est le responsable ici ?
責任者はどなたですか?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
C'est absolument inacceptable !
これは非常に受け入れ難いことだ!
Silně vyjádření nespokojenosti
J'exige un remboursement !
お金を返してくれ!
Otázka ohledně vrácení peněz
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
1時間以上私たちは待っています
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

La nourriture est infecte !
この食べ物はとてもまずい!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Cette boisson est imbuvable !
この飲み物は小便の味がする!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
C'est pourri ici !
この場所は糞だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Cette voiture est une épave !
この車は倒壊寸前だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Le service est inadmissible !
このサービスは最低だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
C'est une grosse arnaque !
これは完全なぼったくりだ!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
C'est des conneries !
これはでたらめだ!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Crétin fini !
お前は馬鹿な奴だ!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
お前は何も知らない!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Allez vous faire voir !
うせろ!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
On va régler ça dehors !
外でケリつけようぜ!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik