hindsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Pro zeptání se na pomoc
Parlez-vous anglais ?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Parlez-vous _[langue]_ ?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Je ne parle pas _[langue]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Je ne comprends pas.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Bonjour !
Standardní pozdravení
Salut !
Neformální pozdravení
Bonjour !
Pozdravení používané ráno
Bonsoir !
Pozdravení používané večer
Bonne nuit !
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Comment vas-tu ?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bien, merci.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Comment t'appelles-tu ?
Pro zeptání na jméno další osoby
Je m'appelle ___.
Jak říci, jak se jmenuji
D'où viens-tu ?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Je viens de ___.
Odpověď na to, odkud jsi
Quel âge as-tu ?
Otázka ohledně věku
J'ai __ ans.
Odpověď na otázku o tvém věku
Oui
Pozitivní odpověď
Non
Negativní odpověď
S'il vous plaît
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Et voilà !
Používá se při dávání něco někomu
Merci.
Poděkování
Merci beaucoup.
Vřelé poděkování
Je t'en prie.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Je suis désolé(e).
Omluva za něco
Excusez-moi.
Pro upoutání něčí pozornosti
Cela ne fait rien.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Il n'y a pas de mal.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Attention !
Upozornění někoho na nebezpečí
J'ai faim.
Používá se pro vyjádření hladu
J'ai soif.
Používá se pro vyjádření žízně.
Je suis fatigué(e).
Používá se pro vyjádření únavy
Je suis malade.
Používá se, když se necítíte dobře
Je ne sais pas.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Au revoir !
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Je voudrais faire une réclamation.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Qui est le responsable ici ?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
C'est absolument inacceptable !
Silně vyjádření nespokojenosti
J'exige un remboursement !
Otázka ohledně vrácení peněz
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

La nourriture est infecte !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Cette boisson est imbuvable !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
C'est pourri ici !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Cette voiture est une épave !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
Le service est inadmissible !
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
C'est une grosse arnaque !
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
C'est des conneries !
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Crétin fini !
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Allez vous faire voir !
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
On va régler ça dehors !
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik