švédsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Kan du vara snäll och hjälpa mig?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Talar du engelska?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Talar du _[språk]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Jag talar inte _[språk]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
Jag förstår inte.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Hej!
Standardní pozdravení
Saluton!
Hallå!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
God morgon!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
God kväll!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
God natt!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
Hur mår du?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Bra, tack.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
Jag heter ___.
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
Var kommer du ifrån?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
Jag kommer från___.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
Hur gammal är du?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
Jag är___år gammal.
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Ja
Pozitivní odpověď
Ne
Nej
Negativní odpověď
Bonvolu
Tack
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
Varsågod!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Tack.
Poděkování
Multan dankon.
Tack så mycket.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
Ingen orsak.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
Förlåt mig.
Omluva za něco
Pardonu.
Ursäkta mig.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
Det är ok.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
Inga problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Se upp!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
Jag är hungrig.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
Jag är törstig.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
Jag är trött.
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
Jag mår illa.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
Jag vet inte.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
Det var trevligt att träffas.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Hej då!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
Jag skulle vilja framföra ett klagomål.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Vem är den ansvarige/a här?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
Det här är fullkomligt oacceptabelt!
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
Jag vill ha mina pengar tillbaka!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
Vi har väntat i över en timma.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Den här maten smakar skit!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Den här drinken smakar piss!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
Det här stället är en håla!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
Den här bilen är ett vrak!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
Den här servicen suger!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Det här är rena rama stölden!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
Det där är rena skitsnacket!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
Du är en jubelidiot!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Du vet ju inte ett smack!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Dra åt helvete!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Vi kan göra upp om det här utanför!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik