portugalsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Você pode me ajudar, por favor?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Você fala inglês?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Você fala _[idioma]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Eu não falo_[idioma]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
Eu não compreendo.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Olá!
Standardní pozdravení
Saluton!
Oi!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
Bom dia!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
Boa tarde/Boa noite!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
Boa noite!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
Como você está?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Bem, obrigada/obrigado.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
Como você se chama?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
Meu nome é ___.
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
De onde você é?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
Eu sou do ___.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
Quantos anos você tem?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
Eu tenho___anos.
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Sim
Pozitivní odpověď
Ne
Não
Negativní odpověď
Bonvolu
Por favor
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
Aqui está!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Obrigada/obrigado.
Poděkování
Multan dankon.
Muito obrigada/obrigado.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
De nada.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
Desculpa.
Omluva za něco
Pardonu.
Com licença.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
Tudo bem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
Sem problemas.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Cuidado!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
Estou com fome.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
Estou com sede.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
Estou cansado.
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
Estou doente.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
Eu não sei.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
Prazer em conhecê-lo/la.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Tchau!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
Eu gostaria de fazer uma reclamação.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Quem é o responsável aqui?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
Isso é totalmente inaceitável!
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
Eu quero meu dinheiro de volta!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
Estamos esperando há mais de uma hora.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Esta comida está horrível!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Esta bebida esta horrível!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
Esse lugar é uma pocilga!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
Isso é uma lata velha!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
Esse serviço é uma porcaria!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Isso é um roubo!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
Isso é mentira!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
Você é um idiota!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Você não sabe porcaria alguma!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Cai fora!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Vamos resolver isso lá fora!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik