nizozemsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Kunt u me alstublieft helpen?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Spreekt u Engels?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Spreekt u _[taal]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Ik spreek geen _[taal]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
Dat begrijp ik niet.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Hallo!
Standardní pozdravení
Saluton!
Hoi!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
Goeiemorgen!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
Goeienavond!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
Goedenacht!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
Hoe gaat het?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Goed, bedankt.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
Hoe heet je?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
Mijn naam is___.
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
Waar kom je vandaan?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
Ik kom uit___.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
Hoe oud ben je?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
Ik ben___.
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Ja
Pozitivní odpověď
Ne
Nee
Negativní odpověď
Bonvolu
Alstublieft
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
Alsjeblieft!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Dankjewel.
Poděkování
Multan dankon.
Heel erg bedankt.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
Graag gedaan.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
Het spijt me.
Omluva za něco
Pardonu.
Pardon.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
Het is al goed.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
Geen probleem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Kijk uit!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
Ik heb honger.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
Ik heb dorst.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
Ik ben moe.
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
Ik ben ziek.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
Ik weet het niet.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
Leuk om je te ontmoeten.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Tot ziens!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
Ik wil graag een klacht indienen.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Wie is er hier verantwoordelijk?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
Dit is echt onacceptabel.
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
Ik wil mijn geld terug!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
We wachten al meer dan een uur.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Dit eten smaakt goor!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Dit drinken smaakt als pis!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
Dit is een schijtplek!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
Deze auto is een berg schroot!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
De bediening is verschrikkelijk!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Dit is echt afzetterij!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
Dat is gelul!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
Je bent een stomme idioot!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Je begrijpt er geen drol van!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Lazer op!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Laten we dit buiten regelen!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik