německy | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Können Sie mir bitte helfen?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Sprechen Sie Englisch?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Sprechen Sie _[Sprache]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Ich spreche kein _[Sprache]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
Das verstehe ich nicht.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Hallo!
Standardní pozdravení
Saluton!
Hi!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
Guten Morgen!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
Guten Abend!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
Gute Nacht!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
Wie geht es Dir?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Gut, danke.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
Wie heißt du?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
Mein Name ist___.
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
Woher kommst Du?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
Ich bin aus___.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
Wie alt bist du?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
Ich bin___Jahre alt.
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Ja
Pozitivní odpověď
Ne
Nein
Negativní odpověď
Bonvolu
Bitte
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
Bitteschön!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Danke.
Poděkování
Multan dankon.
Vielen Dank.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
Gern geschehen.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
Es tut mir Leid.
Omluva za něco
Pardonu.
Entschuldigung.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
Schon gut.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
Kein Problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Aufpassen!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
Ich habe Hunger.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
Ich habe Durst.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
Ich bin müde.
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
Ich bin krank.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
Ich weiß nicht.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
Es war nett, Sie kennenzulernen.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Auf Wiedersehen!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
Ich möchte mich beschweren.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Wer ist hier der Verantwortliche?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
Das ist wirklich inakzeptabel.
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
Ich will mein Geld zurück!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
Wir warten seit über einer Stunde.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Dieses Essen schmeckt scheiße!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
Dieses Auto ist Schrott!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Das ist eine totale Abzocke!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
Das ist doch Blödsinn!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
Du bist ein Vollidiot!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Du verstehst einen Dreck davon!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Verpiss dich!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Lass uns das draußen regeln!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik