maďarsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Tudna segíteni?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Beszélsz angolul?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Beszélsz / Beszél _[nyelven]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Nem beszélek_[nyelven]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
Nem értem.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)
Standardní pozdravení
Saluton!
Szia! / Sziasztok!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
Jó reggelt!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
Jó estét!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
Jó éjszakát!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
Hogy vagy?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Jól, köszönöm.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
Hogy hívnak?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
A nevem .... / ....-nak/nek hívnak
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
Honnan jöttél?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
...-ból/ből jövök.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
Hány éves vagy?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
... éves vagyok.
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Igen
Pozitivní odpověď
Ne
Nem
Negativní odpověď
Bonvolu
Kérlek
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
Tessék!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Köszönöm.
Poděkování
Multan dankon.
Nagyon köszönöm.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
Szívesen / Nincs mit / Semmiség
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
Sajnálom
Omluva za něco
Pardonu.
Elnézést.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
Rendben van.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
Semmi baj.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Vigyázz! / Vigyázat!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
Éhes vagyok.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
Szomjas vagyok.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
Fáradt vagyok.
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
Beteg vagyok.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
Nem tudom.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
Örülök, hogy találkoztunk.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Viszlát! / Szia!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
Szeretnék panaszt tenni.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Ki a felelős itt?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
Ez teljesen elfogadhatatlan!
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
Vissza akarom kapni a pénzem!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
Több, mint egy órát vártunk.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Ez az étel szörnyű!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Ez az ital pisi ízű!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
Ez a hely egy szeméthalmaz!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
Ez a kocsi egy tragacs!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
A kiszolgálás / szolgáltatás / ellátás egy nagy szar!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Ez rablás!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
Marhaság!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
Egy idióta vagy! / Ön egy idióta!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Szart se tudsz/tud!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Kopj le! / Hagyjál! / Szűnj meg!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Intézzük el ezt odakint!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik