korejsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Standardní pozdravení
Saluton!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Pozitivní odpověď
Ne
Negativní odpověď
Bonvolu
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Poděkování
Multan dankon.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
Omluva za něco
Pardonu.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik