japonsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
助けていただけますか?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
英語を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
_を話せますか?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
_を私は話せません
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
分かりません
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
こんにちは
Standardní pozdravení
Saluton!
やぁ!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
おはようございます!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
こんばんは!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
おやすみなさい!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
お元気ですか?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
元気です
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
お名前はなんですか?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
私の名前は_です
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
どこから来ましたか?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
_から来ました
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
おいくつですか?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
_歳です
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
はい
Pozitivní odpověď
Ne
いいえ
Negativní odpověď
Bonvolu
お願いします
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
はい、どうぞ!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
ありがとうございます
Poděkování
Multan dankon.
どうもありがとうございます
Vřelé poděkování
Nedankinde.
どういたしまして
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
ごめんなさい
Omluva za něco
Pardonu.
すみません
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
大丈夫です
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
問題ないです
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
気をつけて!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
お腹がすきました
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
喉が渇きました
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
疲れました
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
風邪を引きました
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
分かりません
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
あなたに会えてよかったです
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
さようなら!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
クレームを言いたいと思います
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
責任者はどなたですか?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
これは非常に受け入れ難いことだ!
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
お金を返してくれ!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
1時間以上私たちは待っています
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
この食べ物はとてもまずい!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
この飲み物は小便の味がする!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
この場所は糞だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
この車は倒壊寸前だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
このサービスは最低だ!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
これは完全なぼったくりだ!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
これはでたらめだ!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
お前は馬鹿な奴だ!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
お前は何も知らない!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
うせろ!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
外でケリつけようぜ!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik