italsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Può aiutarmi?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Parla inglese?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Parla _[lingua]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Non parlo _[lingua]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
Non capisco.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Salve!
Standardní pozdravení
Saluton!
Ciao!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
Buon giorno!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
Buona sera!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
Buona notte!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
Come va?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Bene, grazie.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
Come ti chiami?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
Mi chiamo _____.
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
Da dove vieni?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
Vengo da ____.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
Quanti anni hai?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
Ho ____ anni.
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Si
Pozitivní odpověď
Ne
No
Negativní odpověď
Bonvolu
Per favore
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
Ecco qui!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Grazie.
Poděkování
Multan dankon.
Grazie mille.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
Prego.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
Mi dispiace.
Omluva za něco
Pardonu.
Mi scusi.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
Niente.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
Nessun problema.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Attenzione!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
Ho fame.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
Ho sete.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
Sono stanco.
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
Mi sento poco bene.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
Non lo so.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
E' stato un piacere conoscerti.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Arrivederci!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
Vorrei fare un reclamo.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Chi è il responsabile qui?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
E' davvero inammissibile!
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
Rivoglio indietro i miei soldi!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
Stiamo aspettando da più di un'ora.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Questo cibo è una merda!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Questa bibita sa di piscia!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
Questo posto è un cesso!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
Questa macchina è un rottame!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
Il servizio fa cagare!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Ci hanno pelato per bene!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
Cazzate!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
Sei un cretino!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Non sai un cazzo!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Levati dalle palle!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Vediamocela fuori!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik