dánsky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Kan du hjælpe mig, tak?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Snakker du engelsk?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
snakker du _[language]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Jeg snakker ikke_[language]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
Jeg forstår det ikke
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Hej!
Standardní pozdravení
Saluton!
Hej!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
Godmorgen!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
Godaften!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
Godnat!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
Hvordan har du det?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Godt, tak.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
Hvad er dit navn?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
Mit navn er ___.
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
Hvor kommer du fra?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
Jeg er fra___.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
Hvor gammel er du?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
Jeg er___år gammel.
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Ja
Pozitivní odpověď
Ne
Nej
Negativní odpověď
Bonvolu
Vær så venlig at
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
Værsgo!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Tak.
Poděkování
Multan dankon.
Mange tak.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
Det var så lidt.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
Det er jeg ked af.
Omluva za něco
Pardonu.
Undskyld mig.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
Det er okay.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
Det er ikke noget problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Pas på!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
Jeg er sulten.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
Jeg er tørstig.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
Jeg er træt.
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
Jeg er syg.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
Det ved jeg ikke.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
Det var godt at møde dig.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Farvel!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
Jeg vil gerne lave en klage.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Hvem har ansvaret her?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
Jeg vil have mine penge tilbage!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
Vi har ventet i over en time.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Maden smager af lort!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
Drinken smager af pis!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
Dette sted er lorte sted!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
Denne bil er et vrag!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
Servicen stinker!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
Dette er totalt snyd!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
Det er noget vrøvl!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
Du er en dum idiot!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Du ved ikke en skid!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Skrid!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Lad os ordne det her udenfor!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik