česky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Můžete mi pomoci, prosím?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Mluvíte anglicky?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Mluvíte _[language]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
Nemluvím_[language]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
Nerozumím.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Dobrý den!
Standardní pozdravení
Saluton!
Ahoj!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
Dobré ráno!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
Dobrý večer!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
Dobrou noc!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
Jak se máš?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Dobře, díky.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
Jak se jmenuješ?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
Jmenuji se ___.
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
Odkud jsi?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
Jsem z ___.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
Kolik to je let?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
Je mi __ (let).
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Ano
Pozitivní odpověď
Ne
Ne
Negativní odpověď
Bonvolu
Prosím
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
tady prosím!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Děkuji.
Poděkování
Multan dankon.
Moc děkuji.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
Není zač.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
Omlouvám se.
Omluva za něco
Pardonu.
Promiňte.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
To je v pořádku.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
V pořádku.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Pozor!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
Mám hlad.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
Mám žízeň.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
Jsem unavený(á).
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
Je mi špatně.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
Nevím.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
Těšilo mě.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Na shledanou!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
Chtěl bych podat stížnost.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Kdo to tu má na starost?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
To je naprosto nepřijatelné!
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
Chci zpátky moje peníze!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
Čekáme tady už hodinu.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
Toto jídlo chutná jako hovno!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
To pití chutná jako chcanky!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
Toto místo je díra!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
To auto je vrak!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
Ta služba je na hovno!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
To je naprostá zlodějna!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
To je krávovina!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
Jste pěkný debil!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
Ty víš hovno!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Odprejskni!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Pojďme to vyřešit ven!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik