anglicky | Fráze - Cestování | Obecné

Obecné - Základy

Bonvolu helpi min.
Can you help me, please?
Pro zeptání se na pomoc
Ĉu vi parolas la anglan?
Do you speak English?
Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky
Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an?
Do you speak _[language]_?
Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem
Mi ne parolas la _[lingvo]_an.
I don't speak_[language]_.
Pro vysvětlení, že nemluvíte nějakým jazykem
Mi ne komprenas.
I don't understand.
Pro vysvětlení, že nerozumíte

Obecné - Konverzace

Saluton!
Hello!
Standardní pozdravení
Saluton!
Hi!
Neformální pozdravení
Bonan matenon!
Good Morning!
Pozdravení používané ráno
Bonan versperon!
Good Evening!
Pozdravení používané večer
Bonan nokton!
Good Night!
Fráze pro loučení, kdy večer odcházíte nebo před tím, než jdete spát
Kiel vi fartas?
How are you?
Zdvořilá otázka, která se ptá na to, jak se člověku vede
Bone, dankon.
Good, thank you.
Zdvořilá odpověď na "Jak se máš?"
Kiel vi nomiĝas?
What’s your name?
Pro zeptání na jméno další osoby
Mia nomo estas ___.
My name is ___.
Jak říci, jak se jmenuji
De kie vi estas?
Where are you from?
Pro zeptání se, odkud člověk pochází
Mi estas el___.
I am from___.
Odpověď na to, odkud jsi
Kiom vi aĝas?
How old are you?
Otázka ohledně věku
Mi havas____jarojn.
I am___years old.
Odpověď na otázku o tvém věku
Jes
Yes
Pozitivní odpověď
Ne
No
Negativní odpověď
Bonvolu
Please
Tmelící slovo, které dodává zdvořilý podtext
Jen!
Here you go!
Používá se při dávání něco někomu
Dankon.
Thank you.
Poděkování
Multan dankon.
Thank you very much.
Vřelé poděkování
Nedankinde.
You're welcome.
Zdvořilá odpověď k "děkuji"
Mi bedaŭras.
I am sorry.
Omluva za něco
Pardonu.
Excuse me.
Pro upoutání něčí pozornosti
Estas bone.
It's OK.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Ne dankinde.
No problem.
Odpověď na omluvu, pokud ji přijmete
Atentu!
Watch out!
Upozornění někoho na nebezpečí
Mi malsatas.
I am hungry.
Používá se pro vyjádření hladu
Mi soifas.
I am thirsty.
Používá se pro vyjádření žízně.
Mi lacas.
I am tired.
Používá se pro vyjádření únavy
Mi malsanas.
I am sick.
Používá se, když se necítíte dobře
Mi ne scias.
I don't know.
Používá se, když nevíš odpověď na otázku.
Estis agrable renkonti vin.
It was nice meeting you.
Zdvořilá fráze po prvním setkání na rozloučenou
Adiaŭ!
Goodbye!
Rozloučení

Obecné - Stížnosti

Mi ŝatus plendi.
I would like to make a complaint.
Zdvořilý způsob jak začít svou stížnost
Kie estas la respondeculo ĉi tie?
Who is in charge here?
Otázka ohledně toho, kdo je za to zodpovědný
Tiu estas plene neakceptebla!
This is totally unacceptable!
Silně vyjádření nespokojenosti
Mi volas rehavi mian monon!
I want my money back!
Otázka ohledně vrácení peněz
Ni atendis dum pli ol horo.
We have been waiting for over an hour.
Stěžování si ohledně dlouhého čekání

Obecné - Nadávání

Tiu manĝaĵo gustas kiel feko!
This food tastes like crap!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s jídlem
Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso!
This drink tastes like piss!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s pitím
Tiu estas fekloko!
This place is a shithole!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s daným podnikem
Tiu aŭto estas vrako!
This car is a wreck!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost s autem
La servo estas aĉa!
The service sucks!
Hrubý způsob, jak projevit nespokojenost se službami
Tiu estas ĉarlatanaĵo!
This is a total rip-off!
Hrubý způsob, jak si stěžovat ohledně vysoké ceny
Tiu estas feka!
That is bullshit!
Hrubý způsob, jak ukázat nedůvěru v něco, co někdo řekl
Vi estas stulta idioto!
You are a stupid moron!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její inteligenci
Vi komprenaĉas nenion ajn!
You don't know shit!
Urážka osoby tím, že kritizujete jeho/její vědomosti
Diablo manĝu vin!
Piss off!
Hrubé vyjádření člověka, aby okamžitě odešel
Ni aranĝu tion ekstere!
Let's settle this outside!
Otázka na to, aby byl konflikt vyřešen mimo podnik